Събития 1312 фирми от Старозагорско не са платили данък печалба

1312 фирми от Старозагорско не са платили данък печалба

Понеделник, 24 юли 2017 г., 11:51
Размер на буквите
1НАПОбщо 1312 юридически лица от Старозагорска област не са платили в срок пълния размер на декларирания данък печалба, съобщиха от местния офис на Националната агенция за приходите.
На 31 март изтече срокът за деклариране и плащане на корпоративния данък. Забавянето на плащането на данък печалба води до: начисляване на лихви за всеки просрочен ден и до предприемане на действия за принудително събиране на дълга.
Годишната декларация са длъжни да подават и фирмите, които не са осъществявали дейност през 2016 година. Над 2000 юридически лица от Областта, не са го направили и вече са санкционирани, независимо от това дали са упражнявали дейност или не. Минималните глоби за неподадена в срок декларация са: 500 лева за юридическото лице и 200 лева за управителя на фирмата.
От тази година е позволено подаване на коригираща декларация, след законоустановения срок. При откриване на счетоводна грешка, след срока за подаване на годишната данъчна декларация (31 март 2017г.), подателят има право еднократно в срок до 30 септември на текущата година, да направи промени свързани с декларирания данъчен финансов резултат и дължимия корпоративен данък за предходната година, чрез подаване на нова декларация.
Повече информация за попълването и подаване на декларацията за облагане с корпоративни данъци може да се получи на телефона за информация на НАП: 0700 18 700 на цената на градски разговор.
 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |