Събития Приемат документи на кандидати за обществен посредник в Стара Загора

Приемат документи на кандидати за обществен посредник в Стара Загора

Понеделник, 17 юли 2017 г., 10:27
Размер на буквите
община Стара ЗагораВ двуседмичен срок, считано от днес, всеки кандидат за длъжността Обществен посредник на община Стара Загора (омбудсман), може да подаде документи за участие в конкурса, информираха от Общински съвет (ОбС) СтараЗагора.
Изискванията към кандидатите, според действащия Правилник за организацията и дейността на обществения посредник, са – да бъдат пълнолетни, психически здрави, неосъждани български граждани, с високи морални качества, ползващи се с авторитет и уважение в обществото, с  постоянно местоживеене на територията на община Стара Загора, със завършено висше образование – образователна степен магистър, и минимум десет години осигурителен стаж.
Документите, с които се кандидатства, са - мотивирано заявление по образец, публикувано в сайта на Община Стара Загора, секция Обявления на Общински съвет, CV – европейски формат, диплома за завършено висше образование, свидетелство за съдимост, документи, удостоверяващи осигурителен стаж, както и удостоверение, че кандидатът не се води на отчет в психодиспансера.
Необходимата документация ще се приема в зала 216 на Общинска администрация, лично или чрез пълномощник, а срокът е до 30 юли.
Конкурсът за обществен посредник ще се проведе на два етапа. Първият е допускане по документи на кандидатите до участие, а вторият е интервю. Целта е да се проверят и оценят познанията на всеки един в правозащитната област и вижданията им за взаимоотношенията между гражданите и местната власт. Събеседването е в срок до две седмици от изтичането на срока за подаване на документи.
Всеки от членовете на Комисията ще оценява и класира кандидатите въз основа на общото им представяне, след което ще  бъде изготвено мотивирано предложение до Общинския съвет, съдържащо имената на първите трима показали най-добри резултати. На свое заседание ОбС ще определи  спечелилия конкурса за длъжността Обществен посредник на територията на община Стара Загора.
Общественият посредник се избира за срок от 4 години, като не се допуска действието му за повече от два последователни мандата. Той няма право да членува в политически партии, да е търговец или да участва в ръководството на търговски дружества, не може да бъде народен представител или общински съветник, както и да заема длъжност в държавния апарат и в общинската администрация. Месечното му възнаграждение е в размер на 70% от основното възнаграждение на председателя на Общинския съвет.
 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |