Събития Обявление на решението от проведен местен референдум на 18 юни 2017 г. в Община Стара Загора

Обявление на решението от проведен местен референдум на 18 юни 2017 г. в Община Стара Загора

Вторник, 27 юни 2017 г., 14:37
Размер на буквите
референдум БедечкаВ изпълнение на Решение No 862 от 27.04.2017 г. на Общински съвет Стара Загора на 18 юни 2017 година се проведе местен референдум за пряко решаване на въпроса относно бъдещето на частните имоти, разположени в района на Бедечка. Жителите на Община Стара Загора следваше да гласуват с "ДА" или "НЕ" в отговор на следния въпрос:
"Да бъде ли извършено отчуждаване на частните незастроени имоти в квартал "Бедечка", по реда на Закона за общинската собственост и Закона за устройство на територията, при граници от изток - бул. "Хан Тервел", от запад - ул. "Иван Вазов", от север - алеята към предприятие "Труд" и от юг - ул. "Христина Морфова"? На територията на отчуждените имоти да се изгради парк за сметка на бюджета или активите на Община Стара Загора".
Резултати от проведеното гласуване: 
  • Брой на граждани с избирателни права на територията на Община Стара Загора към 18.06.2017 г. - 143 839 (сто четиридесет и три хиляди осемстотин тридесет и девет). 
  • Брой на граждани, участвали в гласуването - 22 240 (двадесет и две хиляди двеста и четиридесет), - 15.46% (петнадесет цяло и четиридесет и шест процента). 
  • Брой на граждани, участвали в гласуването и отговорили на поставения въпрос с "ДА" - 18 984 (осемнадесет хиляди деветстотин осемдесет и четири). 
  • Брой на граждани, участвали в гласуването и отговорили на поставения въпрос с "НЕ" - 3 130 (три хиляди сто и тридесет). 
  • Брой на граждани, не участвали в гласуването 121 599 (сто двадесет и една хиляди петстотин деветдесет и девет).
Не е налице хипотезата на чл. 41, ал. 2 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление.
На основание на чл. 43, ал. 1 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, в качеството ми на Председател на Общински съвет Стара Загора обявявам решението от проведения на 18.06.2017 г. местен референдум с въпрос:  "Да бъде ли извършено отчуждаване на частните незастроени имоти в квартал "Бедечка", по реда на Закона за общинската собственост и Закона за устройство на територията, при граници от изток - бул. "Хан Тервел", от запад - ул. "Иван Вазов", от север - алеята към предприятие "Труд" и от юг - ул. "Христина Морфова"? На територията на отчуждените имоти да се изгради парк за сметка на бюджета или активите на Община Стара Загора".

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО, ПРЕДМЕТ НА РЕФЕРЕНДУМА, НЕ СЕ ПРИЕМА.

Настоящото обявление да се обяви на официалната интернет страница на Община Стара Загора, в един регионален вестник и една регионална електронна медия.

Таньо Брайков 

Председател на Общински съвет Стара Загора

 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |