Събития Техническият колеж в Казанлък ще е в сградата на Гимназията по строителство

Техническият колеж в Казанлък ще е в сградата на Гимназията по строителство

Петък, 09 юни 2017 г., 15:43
Размер на буквите
колежът в КазанлъкСъс свое решение от 7-ми юни т.г., Върховният административен съд (ВАС) на Република България отхвърли жалбата на Професионалната гимназия по строителство в Казанлък срещу заповед на министъра на образованието за преобразуването на гимназията за нуждите на новия Технически колеж в Казанлък към Технически университет – София. Решението подлежи на обжалване пред петчленен състав.
Общинското ръководство в Казанлък определя решението като стъпка напред за каузата да има Технически колеж в Града на розите.
Изборът на сградата за нуждите на новото учебно звено е заради подходящата материална база за аудиторна и лабораторна площ за учебна заетост и научно-изследователска дейност. Той бе потвърден със Заповед на министъра на образованието и науката от юли, миналата година, която след решението на ВАС остава в сила.
На 25.05.2017 г. Акредитационният съвет на Националната агенция по оценяване и акредитация (НАОА) взе решение за разкриването на новия колеж в Казанлък. Новото учебно заведение ще даде възможност на младите хора да получават висше техническо образование по машиностроителни специалности, кадри от изключителна необходимост за местния бизнес.
Техническият колеж на Казанлък е резултат от тригодишните усилия на кмета на община Казанлък Галина Стоянова. С подкрепата на местния бизнес, пред министри, заместник-министри и ректори Галина Стоянова обръщаше внимание, че в региона липсват достатъчно квалифицирани инженерни кадри.
Решението да бъде разкрит в гр. Казанлък Технически колеж към Технически университет – София дава възможност на младите хора в общината да получат така необходимото висше техническо образование по специалности от промишления отрасъл Машиностроене, силно развит в региона и страдащ от дефицит на кадри. За Колежа в гр. Казанлък е предвидено обучаваните студенти по специалност Технология на машиностроенето да получат степен професионален бакалавър, като периодът на обучение ще бъде три години или 6 семестъра.
До тук се стигна след проведени от страна на кмета на община Казанлък Галина Стоянова множество срещи и разменена кореспонденция с представители от най-висшия ешелон на българското образование – министри, заместник-министри, ректори през последните няколко години. В основата на настоятелните усилия на Галина Стоянова бе тревожният факт, че става все по-трудно намирането на квалифицирани инженерни кадри, още повече, че една голяма част от населението на община Казанлък е трудово ангажирано в отрасъла. Представителите на местния бизнес през цялото това време изразяваха готовност да помогнат за осъществяване на идеята Казанлък да има свое висше училище – с осигуряване на материално-техническа база, организиране на специализирана лаборатория, подпомагане със стипендии младите хора, които искат да повишат своята професионална квалификация.
Точно преди една година ректорът на Университета проф. дтн инж. Георги Михов внесе заявление до председателя на НАОА за откриване и осъществяване на процедура за откриване на колеж в държавно висше училище. Към него беше приложено мотивираното предложение на висшето училище за капацитет на професионалното направление и на специалността от регулираните професии, разпределен по образователно-квалификационни степени и форми на обучение, учебен план и учебни програми. Включени бяха и всички становища, анализи и прогнози за развитието на региона – мнения на Общинското ръководство, на представителите на браншовите организации на работодателите, на потребителите на кадри, бъдещи студенти и др.
При подготовката на проекта за откриване на Колежа бяха използвани данни от проучване, проведено в началото на 2015 г. от страна на Регионален инспекторат по образование – Стара Загора, за нагласите на учениците в средните училища на територията на област Стара Загора за готовност да продължат образованието си във висше учебно заведение в гр. Казанлък.
Факт е, че в община Казанлък стартира пилотно дуалното обучение и първият випуск завърши тази година. Новаторското обучение се оказа особено ефективно за осигуряване приемствеността между специалистите, каквито ще бъдат изграждани професионално в Колежа на Казанлък.
Дирекция Бюро по труда, гр. Казанлък се включи с подробен анализ на заетостта в отрасъл Индустрия за последните няколко години.
През м. юли 2016 г. Експертна група от представители на различни висши учебни заведения посети гр. Казанлък с цел да се извърши оценка на потенциалната сграда, отредена за колеж (Професионална гимназия по строителство в града), която Министерство на образованието и науката предоставя. Проведоха се и редица срещи с представители на ръководствата на водещите предприятия в региона, на която за пореден път се получиха уверения за категорична подкрепа.
На основание на днешното решение на Акредитационния съвет на Националната агенция по оценяване и акредитация предстои и Министерството на образованието и науката да вземе свое решение за създаването на новото учебно заведение.
С разкриването на Техническия колеж по енергетика и електроника в гр. Казанлък Община Казанлък отговаря на потребностите на пазара на труда, бизнеса и младите хора не само в региона, но и в цялата страна. Качественото професионално образование и обучение има потенциал за справяне с нивата на младежка безработица, за насърчаване на културата на учене през целия живот, за преодоляване на социалното изключване и за насърчаване на активното гражданство.

Пресцентър на община Казанлък

 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2015 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |