Събития Покана за среща-дискусия Прилагане на правилата на Европейския съюз в областта на държавните помощи – използване на Регламент de minimis

Покана за среща-дискусия Прилагане на правилата на Европейския съюз в областта на държавните помощи – използване на Регламент de minimis

Сряда, 07 юни 2017 г., 14:58
Размер на буквите
1ОИЦ СтЗ Logo JPEGОбластен информационен център Стара Загора Ви кани на информационна среща – дискусия на тема Прилагане на правилата на Европейския съюз в областта на държавните помощи – използване на Регламент „de minimis”за постигане на съответствие с режима на държавните помощи по проекти на публични бенефициенти. Срещата ще се проведе на 12.06.2017 г. /понеделник/ от 13.15 часа в конферентна зала на Международен младежки център Стара Загора, ул. Цар Симеон Велики 55. Лектор ще бъде г-н Добромир Тенев, магистър по право, специализирал в областта на Икономическо право на ЕС.
Експерти от СИБАНК EАД и Банка ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД ще представят Оперативна програма Инициатива за малки и средни предприятия на ЕС като част от сключените им споразумения с Европейска инвестиционна банка. Събитието е насочено изцяло към представители на юридически лица. Предвидили сме възможност за дискусия и поставяне на конкретни казуси по темата. 
 
ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР СТАРА ЗАГОРА
Проект Осигуряванефункционирането на Областен информационенцентър Стара Загора, подоговор: BG05SFOP001-4.001-0023-С01, Оперативнапрограма Добро управление,съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд ОИЦ – Стара Загора е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Европейски структурни и инвестиционни фондове, работещи с финансовата подкрепа на Оперативна програма Добро управление, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

ПРОГРАМА
ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА
На тема: ПРИЛАГАНЕ НА ПРАВИЛАТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В ОБЛАСТТА НА ДЪРЖАВНИТЕ ПОМОЩИ – ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕГЛАМЕНТ DE MINIMIS ЗА ПОСТИГАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕ С РЕЖИМА НА ДЪРЖАВНИТЕ ПОМОЩИ ПО
ПРОЕКТИ НА ПУБЛИЧНИ БЕНЕФИЦИЕНТИ
12 юни 2017 г., конферентна зала на Международен младежки център Стара Загора

13.15– 13.30 Регистрация на участниците и кафе за добре дошли

13.30 – 14.00 Какво е държавна помощ? Практическо прилагане на правилата на Европейския съюз в областта на държавните помощи – лектор Добромир Тенев

14.00 – 15.15 Постигане на съответствие с режима на държавните помощи. Използване на Регламент De minimis за постигане на  съответствие с режима на държавните помощи по проекти на публични бенефициенти. Механизми за подкрепа на регионалните и местни власти в областта на спазването на режима на държавните помощи. Лектор Добромир Тенев

15.15 – 15.45 Дискусия, въпроси и отговори

15.45 – 16.00 Кафе пауза

16.00 – 16.20 Оперативна програма Инициатива за малки и средни предприятия на ЕС – експерти от СИБАНК EАД и Банка ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД

16.20 – 16.30 Дискусия, въпроси и отговори

 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |