Събития Стара Загора е на пето място по равнище на безработица

Стара Загора е на пето място по равнище на безработица

Четвъртък, 01 юни 2017 г., 15:35
Размер на буквите
1Бюро по трудаПо данни от административната статистика на Агенция по заетостта през месец април в Бюрата по труда на област Стара Загора регистрираните безработни са 8655, а равнището на безработица е 5,9% при 7,6% стойност на показателя за страната. Това съобщиха от Бюрото по труда.
Спрямо предходния месец равнището на безработица намалява с 0,1 процентни пункта, а регистрираните безработни - с 239 души. Този показател по области е както следва: с най-ниско ниво е София – град /2.3%/, следвани от Габрово/4,8%/, Варна/5.0%/, Бургас /5,4%/ и на пето място с 5,9% са две области – Пловдив и Стара Загора. С най-високо ниво на безработица все така е област Видин/18,1%/, следват Враца/15,5%/ и Монтана /16%/.
Равнището на безработица по общини в област Стара Загора е както следва: С най-ниско равнище на безработица е община Стара Загора – /3,2%/, следвана от Казанлък /3,6%, /, Павел Баня /6,7%/, Раднево /6,8%, Гълъбово/7,3%/, Опан /9,2%/, а с най-високо - община Николаево/54,1%/, Братя Даскалови/46,1/, Гурково/26,3%/, Мъглиж – /15,9%/, Чирпан – /15,3%/.
Регистрираните безработни в Дирекция Бюро по труда Стара Загора през месец април също намаляват. Общият им брой достигна 2526 – с 133 лица по-малко от м. март. Равнището на безработица е 3,2 на сто и намалява спрямо предходния март с 0,2 процентни пункта.
В общата съвкупност на безработните се запазва доминиращият дял на жените – 1439 (56,96 на сто). Сравнението с предходния март показва незначинелно намаление. Нараства относителният дял на жените специалисти – 59,06 от всички специалисти при 43,8 на сто през март. Все така намаляват безработните в младежка възраст (298 през април, 317 през месец март,). Сред тях преобладават безработните на възраст 25-29 години – 215, които са 72,4% от всички младежи, регистрирани в отчетния месец, като показателят запазва своя относителен дял. Месечният брой на безработните в активна трудоспособна възраст е 1283, с 77 бр. по-малко от регистрираните на тази възраст в предходния период. Все така намалява месечният брой на безработните над 50 години – 945 или с 37 бр. по-малко спрямо март.
С 93 лица намалява броят на новорегистрираните безработни (366 през април, 459 през месец март), като нараства делът на освободените от частния сектор от 62% на 69%. В зависимост от предмета на икономическата дейност, най-много продължават да са новорегистрираните безработни от сектор услуги – 162 и индустрия – 105.  
 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2015 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |