Събития Расте броят на наетите работници в Старозагорско

Расте броят на наетите работници в Старозагорско

Понеделник, 29 май 2017 г., 14:09
Размер на буквите
НСИПрез първото тримесечие на 2017 г. по предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Стара Загора нарастват с 2.1% спрямо края на декември 2016 г., като достигат 104 653 души.
Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2016 г. най-голямо увеличение се наблюдава в икономическите дейности Култура, спорт и развлечения - с 10.9%, Хотелиерство и ресторантьорство - с 10.6% и Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения - с 9.6%. Най-голямо намаление на наетите лица е регистрирано в дейност Операции с недвижими имоти - с 19.2%.
По икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите Преработваща промишленост и Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети- съответно 34.0 и 12.9%.
В края на март 2017 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 1 089 или с 1.1% повече, в сравнение с края на март 2016 г., като най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности Преработваща промишленост - с 1 127 наети, Хуманно здравеопазване и социална работа - с 533 наети и Хотелиерство и ресторантьорство - с 200 наети. В процентно изражение увеличението е най-значително в икономическите дейности Хуманно здравеопазване и социална работа - с 8.5%, Хотелиерство и ресторантьорство - с 6.5% и Култура, спорт и развлечения - с 6.2%. Най-голямо намаление на наетите лица в абсолютно изражение в края на март 2017 г. спрямо края на март 2016 г. има в икономическа дейност Строителство“- с 461 наети, а в процентно - в икономическа дейност Други дейности (с 10.6%).
Средната брутна месечна заплата в област Стара Загора за януари 2017 г. е 931 лв., за февруари - 950 лв. и за март - 1 009 лева.
През първото тримесечие на 2017 г. средната месечна работна заплата в област Стара Загора е 963 лв. и намалява спрямо четвъртото тримесечие на 2016 г. с 0.1%. Икономическата дейност, в която е регистрирано най-голямо намаление на средната месечна работна заплата е Професионални дейности и научни изследвания - със 7.2%. Увеличение на средната работна заплата спрямо предходното тримесечие е регистрирано в дейностите Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения - с 26.1% и Финансови и застрахователни дейности - с 22.2%.
През първото тримесечие на 2017 г. средната месечна работна заплата в областта нараства с 6.6% спрямо първото тримесечие на 2016 година. Икономическите дейности, в които е регистрирано увеличение на средната месечна работна заплата са Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения - с 24.4% и Транспорт, складиране и пощи - със 17.6%.
В сравнение с останалите области на страната, през първото тримесечие на 2017 г., област Стара Загора е на второ място по показателя средна работна заплата, след столицата София - 1 372 лв.
 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |