Събития Откриват Технически колеж към Техническия университет в Казанлък

Откриват Технически колеж към Техническия университет в Казанлък

Петък, 26 май 2017 г., 07:53
Размер на буквите

1община КазанлъкНа свое заседание Акредитационният съвет на Националната агенция по оценяване и акредитация (НАОА) взе решение да бъде разкрит в Казанлък Технически колеж към Технически университет – София. Това съобщиха днес от Общината.

Решението дава възможност на младите хора в общината да получат така необходимото висше техническо образование по специалности от промишления отрасъл Машиностроене, силно развит в региона и страдащ от дефицит на кадри. За Колежа в Казанлък е предвидено, обучаваните студенти по специалност Технология на машиностроенето да получат степен професионален бакалавър, като периодът на обучение ще бъде три години или 6 семестъра.
Дотук се стигна след проведени от страна на кмета на община Казанлък Галина Стоянова множество срещи и разменена кореспонденция с представители от най-висшия ешелон на българското образование – министри, заместник-министри, ректори през последните няколко години. В основата на настоятелните усилия на Галина Стоянова бе тревожният факт, че става все по-трудно намирането на квалифицирани инженерни кадри, още повече че една голяма част от населението на община Казанлък е трудово ангажирано в отрасъла.
Представителите на местния бизнес през цялото това време изразяваха готовност да помогнат за осъществяване на идеята Казанлък да има свое висше училище – с осигуряване на материално-техническа база, организиране на специализирана лаборатория, подпомагане със стипендии младите хора, които искат да повишат своята професионална квалификация.
Точно преди една година ректорът на Университета проф. дтн инж. Георги Михов внесе заявление до председателя на НАОА за откриване и осъществяване на процедура за откриване на колеж в държавно висше училище. Към него беше приложено мотивираното предложение на висшето училище за капацитет на професионалното направление и на специалността от регулираните професии, разпределен по образователно-квалификационни степени и форми на обучение, учебен план и учебни програми. Включени бяха и всички становища, анализи и прогнози за развитието на региона – мнения на Общинското ръководство, на представителите на браншовите организации на работодателите, на потребителите на кадри, бъдещи студенти и др.
При подготовката на проекта за откриване на Колежа бяха използвани данни от проучване, проведено в началото на 2015 г. за нагласите на учениците в средните училища на територията на област Стара Загора за готовност да продължат образованието си във висше учебно заведение в Казанлък.
Факт е, че в община Казанлък стартира пилотно дуалното обучение и първият випуск завърши тази година. Новаторското обучение се оказа особено ефективно за осигуряване приемствеността между специалистите, каквито ще бъдат изграждани професионално в Колежа на Казанлък.
Дирекция Бюро по труда, Казанлък се включи с подробен анализ на заетостта в отрасъл „Индустрия“ за последните няколко години.
През юли 2016 г. експертна група от представители на различни висши учебни заведения посети град Казанлък с цел да се извърши оценка на потенциалната сграда, отредена за колеж (Професионална гимназия по строителство в града), която Министерство на образованието и науката предоставя. Проведоха се и редица срещи с представители на ръководствата на водещите предприятия в региона, на която за пореден път се получиха уверения за категорична подкрепа.
На основание на днешното решение на Акредитационния съвет на Националната агенция по оценяване и акредитация предстои и Министерството на образованието и науката да вземе свое решение за създаването на новото учебно заведение.
 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |