Събития Въвеждане на изследователския подход в обучението по математика ще промени положително нагласите на учениците

Въвеждане на изследователския подход в обучението по математика ще промени положително нагласите на учениците

Петък, 19 май 2017 г., 07:09
Размер на буквите
1 190517В Стара Загора се проведе обучение на тема: Въведение в изследователския подход в обучението по математика, в което, в рамките на два квалификационни курса, взеха участие над 30 преподаватели по математика от Старозагорски регион.
То бе реализирано със съдействието на Регионален академичен център (РАЦ) Стара Загора и Регионално управление на образованието (РУО) Стара Загора. Лектори в курсовете бяха доц. Тони Чехларова, ръководител на секция Образование по математика и информатика в Института по математика и информатика към Българска академия на науките и Динко Цвятков, сертифициран учител-обучител по математика от СУ Иван Вазов Стара Загора.
По време на обучението, в съвременно оборудван кабинет, бяха представени ресурси от Виртуалния училищен кабинет по математика (www.cabinet.bg)и варианти за използването им; онлайн състезания Математика с компютър и Тема на месеца; разработки по европейски проекти като Fibonacci и Mascil. Осигуряването на условия за преживяване на елементи на изследователски процес е в основата на квалификационните курсове, организирани от Института по математика и информатика, който е част от европейската мрежа STEM-PD Net.
Динамиката на света, в който живеем, налага по-различно отношение към начина, по който се представя учебното съдържание. Като учители трябва да проявяваме все по-голяма гъвкавост в преподаването, да мотивираме учениците и поощряваме постиженията им. Важно е те да получават не само знания по отделните учебни предмети, но да съумяват да откриват и връзки между различни сфери на познанието. Това отключва творческите възможности, критичното мислене, активното отношение към протичащите процеси. Опитът показва, че използването на изследователския подход в образованието по математика и информационни технологии дава много добри резултати, сподели при откриването на обучението доц. Чехларова.
Курсистите бяха приветствани от Олег Стоилов, координатор на РАЦ Стара Загора и председател на Старозагорската търговско-промишлена палата, Деяна Димитрова, старши експерт по математика в РУО Стара Загора и от Елка Хънтова, директор на СУ Иван Вазов, която също взе участие в обучението.
Стара Загора се очертава като център за популяризиране на този прогресивен обучителен подход. Убеден съм, че с него съществено и в положителна посока ще се променят нагласите на учениците към математиката, а тя е в основата за развитието на така необходимите на икономиката ни инженерни и информационни технологии, сподели Олег Стоилов.      

 

1 190517

 

2 190517

 

3 190517

 

4 190517

    

 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2015 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |