Събития Расте стоителството на нови сгради в Старозагорско

Расте стоителството на нови сгради в Старозагорско

Сряда, 17 май 2017 г., 09:39
Размер на буквите
1строеж на сградаПрез първото тримесечие на 2017 г. местните администрации в област Стара Загора са издали разрешителни за строеж на 65 жилищни сгради с 321 жилища в тях и 35 647 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 147 други сгради с 42 205 кв. м РЗП, сочат данните на Териториално статистическо бюро Югоизток.
Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 38.3%, жилищата в тях - със 71.7%, а общата им застроена площ - с 93.5% (фиг. 1). Нараства и броят на разрешителните за строеж, издадени на други сгради с 16.7%, докато общата им застроена площ намалява с 13.9%.
В сравнение с първото тримесечие на 2016 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са повече с 18.2%, жилищата в тях - със 73.5%, а разгънатата им застроена площ - с 64.9%. При другите видове сгради се наблюдава нарастване както на броя на издадените разрешителни за строеж - със 133.3%, така и на общата им застроена площ - с 22.6%.
През първото тримесечие на 2017 г. в област Стара Загора е започнал строежът на 36 жилищни сгради със 176 жилища в тях и с 24 102 кв. м обща застроена площ, на 4 административни сгради с 2 425 кв. м РЗП и на 56 други сгради с 27 643 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради се увеличават с 33.3%, броят на жилищата в тях - със 109.5%, докато общата им застроена площ е по-малко с 5.8%. Броят на започнатите други сгради се увеличава със 100.0%, а на общата им застроена площ - със 157.4%.
В сравнение с първото тримесечие на 2016 г. започнатите нови жилищни сгради намаляват с 21.7%, жилищата в тях - с 25.7%, а разгънатата им застроена площ - с 15.7%. Започнатите други видове сгради нарастват със 166.7%, а общата им застроена площ - 86.7%.
 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2015 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |