Събития Тайни клиенти оценяваха работата в НАП Стара Загора

Тайни клиенти оценяваха работата в НАП Стара Загора

Петък, 12 май 2017 г., 09:15
Размер на буквите
1НАПЗа трета поредна година студенти от Тракийски университет Стара Загора, посетиха офиса на НАП в града, в ролята на Тайни клиенти. Шестимата студенти, от Стопански факултет, избрани след подбор, доказаха, че са млади, отговорни и мотивирани и заслужиха доверието ни с професионалното си отношение към проучването. Работата им по проекта ни позволи да оценим качеството на предлаганите услуги и да идентифицираме проблемните области, които следва да подобрим.
Тайните клиенти не са срещнали трудност при посещението си в НАП. Всеки е получил заявената услуга в рамките на 10 и под 10 минути. На клиентите е осигурен равен достъп до информация и услуги, посредством различни комуникационни канали: гише Информация, писмено запитване, информационен телефон, електронна поща, интернет страница, достъп до директор и началник отдел при необходимост.
След анализ на анкетните карти, 100% от Tайните клиенти потвърждават, че НАП е модерна държавна агенция и обслужването е професионално, бързо и безпристрастно. 60% от запитаните студенти биха избрали НАП за свой бъдещ работодател, а останалите 40% имат други професионални предпочитания.
Съвместната ни работа по проекта Таен клиент цели подобряване на средата на обслужване за бизнеса и гражданите в Област Стара Загора.
Общото мнение на студентите е, че НАП е модерна администрация, отворена към своите клиенти. Служителите ни са професионалисти с доказан опит и качества, адекватни към променящата се среда. В офиса на НАП в Стара Загора се предлагат услуги покриващи европейските стандарти за обслужване, като към тях добавяме и броя, качеството и удобството на електронните услуги достъпни за всички клиенти.
Проектът Тайният клиент е метод за външна оценка и мониторинг на предоставяните услуги, в конкретния случай по задание на Национална агенция за приходите - офис Стара Загора. Механизмът на проучването се състои в наблюдение в работна среда от обучени лица на поведението на служителите, прилаганите стандарти на обслужване, контактите с клиента и други по предварително зададени критерии. Целта на проучването е да се измерят: степен на спазване на организационните стандарти и кодекси, ефективност на работа от гледна точка на клиента и степен на удовлетвореност от получените услуги. След анализ на резултатите, се предлагат за обсъждане и мерки за подобряване на административното обслужване в офис НАП Стара Загора. Допълнителни цели по проекта са: привличане и насърчаване участието на студенти в проекти на Агенцията за приходите, повишаване на доверието към администрацията и оценка на ефективността и критериите за удовлетвореност на клиентите от услугите предоставяни в офис НАП Стара Загора. 
 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |