Събития Покана за Общото събрание на Търговско-промишлена палата - Стара Загора - 08.06.2017 г. комплекс Зеленият хълм.

Покана за Общото събрание на Търговско-промишлена палата - Стара Загора - 08.06.2017 г. комплекс Зеленият хълм.

Петък, 05 май 2017 г., 13:34
Размер на буквите
cciУправителният съвет на Търговско-промишлена палата - Стара Загора, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 21 от Устава на сдружението, свиква редовно Общо събрание на членовете на сдружението на 8 юни (четвъртък) 2017 г. от 17 ч., в залата на комплекс Зеленият хълм, Стара Загора, ул. Никола Икономов 6, при следния дневен ред:

1. Приемане на отчет за дейността на Търговско-промишлена палата - Стара Загора за 2016 г.

2. Приемане на Насоки за дейността на Сдружението за 2017 г.

3. Приемане на Бюджет на Сдружението за 2017 г.

4. Разни

В т. Разни ще бъдат представени новите проекти и дейности на Палатата, които са с пряка практическа полза за фирмите.

При липса на кворум, на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 18 часа, на същото място, при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове.

Материалите за събранието са на разположение в офиса на Търговско-промишлена палата - Стара Загора.

Като член на Търговско-промишлена палата - Стара Загора, Ви каним да вземете участие в Общото събрание. В съответствие с Устава и ЗЮЛНЦ, всеки член на Общото събрание има право на един глас, упражняван лично от лицето, вписано в търговския регистър или от негов упълномощен представител.

Приложено Ви изпращаме текст на пълномощно за целите на Общото събрание в случай, че упълномощавате друго лице да Ви представлява. Едно лице може да представлява на събранието не повече от трима члена.

Регистрирането на делегатите ще започне от 16.30 часа и ще се извършва срещу документ за самоличност за лично представляващите дружествата и пълномощно (за упълномощените).

Моля, до 05.06.2017 г. да потвърдите участието си в Общото събрание с обратен е-мейл Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. или като се обадите на тел. 042 626297, 626033

 

Приложение:

 

 

 

 

 

 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |