Събития Община Стара Загора осигурява организационно-техническата подготовка на местния референдум за Бедечка

Община Стара Загора осигурява организационно-техническата подготовка на местния референдум за Бедечка

Петък, 05 май 2017 г., 14:00
Размер на буквите
1община Стара Загора 1Ще бъдат сформирани 208 избирателни секции за произвеждането на местен референдум за бъдещето на Бедечка в Стара Загора. От тях 203 са общи избирателни секции, а 5 са специални – в здравни заведения, диспансери, места за задържане и подвижна избирателна кутия, ако има заявен интерес от необходимия брой избиратели.
Това предвижда заповед на зам.-кмета на Община Стара Загора Йордан Николов, оправомощен със заповед на кмета Живко Тодоров от 28.04.2017 г. Списъци с адресите на местата за гласуване и обхвата на избирателните секции са публикувани на официалния сайт на общината в раздел Местен референдум 2017 - http://starazagora.bg/mesten-referendum. Там ще бъдат помествани всички заповеди и административни указания за организационно-техническата подготовка на референдума, която ще извърши Община Стара Загора. Тя включва осигуряване на бюлетини, пликове, протоколи, урни, помещения за гласуване и т.н. Финансовите средства за произвеждане на местния референдум са за сметка на общинския бюджет.

Община Стара Загора започна изпълнението на задълженията си по прилагане на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление (ЗПУГДВМС).

Съгласно закона, задължение на общината е да предостави безвъзмездно подходящи помещения за провеждане на мероприятия в рамките на информационна кампания, която започва 30 дни преди датата на произвеждане на референдума и приключва 24 часа преди определения ден. Партии, коалиции или инициативни комитети, които подкрепят въпроса на референдума, или са за алтернативната позиция, могат да се регистрират в Общинската избирателна комисия за участие в информационната кампания. За неуредените в ЗПУГДВМС въпроси се прилага Избирателният кодекс.
Община Стара Загора подготвя за отпечатване информационен лист с въпроса и мотивите за произвеждането на референдума, по предложение на групата от 36 общински съветници, представители на различни политически партии в ОбС. Той ще бъде разпространен на достъпни места и места, определени за агитация, както и чрез средствата за масова информация.
По решение на Общинския съвет в Стара Загора на 18.06.2017 г. ще се проведе местен референдум с въпрос Да бъде ли извършено отчуждаване на частните незастроени имоти в квартал Бедечка, по реда на Закона за общинската собственост и Закона за устройство на територията, при граници: от изток – бул. Хан Тервел, от запад – ул. Иван Вазов, от север – алеята към предприятие Труд и от юг – ул. Хр. Морфова? На територията на отчуждените имоти да се изгради парк за сметка на бюджета или активи на Община Стара Загора.
 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |