Събития 6% е равнището на безработица в Старозагорско

6% е равнището на безработица в Старозагорско

Четвъртък, 27 април 2017 г., 09:35
Размер на буквите
1Бюро по трудаПо данни от административната статистика на Агенция по заетостта през месец март в Бюрата по труда на област Стара Загора са се регистрирали 8894 безработни и равнището на безработица е 6,0 на сто, с 2,0 процентни пункта по-ниско от стойността на показателя за страната. Спрямо предходния месец, равнището на безработица намалява с 0,2 процентни пункта, а регистрираните безработни - с 242 души. С най-ниско равнище на безработица е община Стара Загора – 3,3 на сто, а с най-високо - община Николаево - 53,7%.
Регистрираните безработни в Дирекция Бюро по труда Стара Загора през месец март също намаляват. Общият им брой достига 2659. Равнището на безработица е 3,4 на сто и намалява спрямо предходния февруари с 0,2 процентни пункта. Намалението в общия брой на регистрираните безработни спрямо предходния месец е със 156 души. По общини стойността на показателя е съответно: община Стара Загора - регистрирани безработни 2604, равнище на безработица - 3,3 на сто; община Опан - регистрирани безработни 55, равнище на безработица - 8,7 на сто.
В общата съвкупност на безработните се запазва доминиращият дял на жените – 1529 (57,5 на сто). Сравнението с предходния февруари показва увеличение с 0,3 процентни пункта. Най-висок остава относителният дял на жените специалисти – 43,8 на сто през март, 44,9 на сто предходния февруари. Намаляват безработните в младежка възраст (317 през месец март, 334 предходния февруари). Сред тях преобладават безработните на възраст 25-29 години – 231, тоест 72,9 на сто от всички младежи, регистрирани в отчетния месец. Месечният брой на безработните в активна трудоспособна възраст е 1360, с 6,3 на сто по-малко от регистрираните на възраст 30-50 години през февруари. Намалява месечният брой на безработните над 50 години – 982 в отчетния месец, 1030 през месец февруари.
С 8,5% повече са новорегистрираните безработни (459 през месец март, 423 предходния февруари), като 288 (62,7 на сто) са освободени от частния сектор. Най-много са останалите без работа от сектор услуги 186, индустрия 126 и търговия 70. 
През март са обявени 367 работни места. Заявените работни места на първичния пазар са 319, с 19,4 на сто по-малко от заявените предходния февруари. Частният сектор е заявил 221 места - 60,2 на сто от местата. Делът му намалява от 64,1 на сто през февруари до 60,2 на сто от вакантните длъжности в отчетния месец. През месец март 328 - 89,3 на сто от заявените работни места са за безработни без квалификация.
400 са безработните постъпили на работа. От тях жени – 209, младежи - 93, продължително безработни – 31, безработни с намалена работоспособност - 9.
 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |