Събития Млади математици от СОУ Иван Вазов показаха, че математиката не е скучна

Млади математици от СОУ Иван Вазов показаха, че математиката не е скучна

Понеделник, 24 април 2017 г., 12:42
Размер на буквите
1Млади математици 3Групата по Приложна математика, математика за живота към СОУ Иван Вазов Стара Загора с ръководител Динко Цвятков направи своята представителната изява на проекта Твоят час. На събитието присъстваха преподавателите от гимназията Милена Христова - зам. директор по учебната дейност, Жулиета Петрова - главен учител и учител по информационни технологии и Александър Алагенски - старши учител по физическо възпитание и спорт. Гост беше и Олег Стоилов, председател на Старозагорската Търговско-промишлена палата и координатор на Регионален Академичен Център Стара Загора, който, заедно с г-н Цвятков и РУО Стара Загора съдействат на Института по математика и информатика към БАН за въвеждането на изследователския подход при преподаване на математика и информационни технологии в училищата от старозагорска област.
Динко Цвятков разказа, че по време на обученията, с помощта на софтуер за динамична математика GeoGebra младите приложни математици са преоткривали факти и правила, изучавани в редовните часове по математика, които са прилагали в поставените им задачи. Те са видели на практика смисъла на изучаваното по математика. Почувствали са, че могат да поставят начало, чийто е край е там, докъдето стига въображението им. Усетили са, че математиката е навсякъде около нас, че всеки природен феномен може да бъде описан на езика на математиката. Той сподели: За мен през всички месеци на активна творческа работа най-важни бяха емоциите на учениците. Чрез овладяването им заедно преодолявахме трудностите. Така учениците добиваха увереността, че могат да се справят с поставените задачи и повишаваха самочувствието си. Това е сигурна гаранция, че тази извънкласна форма е изключително ползотворна за развитието на учениците като личности и за формирането на основните ключови компетентности заложени в Европейската референтна рамка, за учене през целият живот.
Талантливите математици Иван Петров, Денис Неделчев, Десислава Василева, Ивана Денева, Венцислава Бойчева, Кристина Иванова, Мария Калчева, Памела Георгиева, Стефани Гяурова от 9а клас профил Информационни технлогии и Светослав Ангелов от 11б клас профил "Предприемачество и мениджмънт" с уникалните презентации, представиха математическите закономерности чрез различни изразни средства, вкл. с танци.
Всички ученици, участващи в проекта, получиха специални грамоти. Г-н Стоилов ги поздрави и им пожела успешно дипломиране и реализиране на математическите знания и умения в бъдещата им трудова дейност.

 

1Млади математици 1

 

1Млади математици 2

 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |