Събития Канят старозагорски работодатели по програми за заетост

Канят старозагорски работодатели по програми за заетост

Петък, 21 април 2017 г., 16:12
Размер на буквите
1Бюро по труда 1През април дирекция Бюро по труда в Стара Загора провежда процедури за кандидатстване на работодатели за преференции по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение на безработни лица по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ).
Мерки за насърчаване на работодателите, които разкриват работни места и наемат: безработни младежи до 29 г. възраст (чл. 36, ал.1) - свободни средства – 2672 лв.; за стажуване безработни лица до 29-годишна възраст - (чл. 41 от ЗНЗ) - свободни средства - 2416 лв.; безработни лица за обучение чрез работа (дуално обучение) чл. 46а от ЗНЗ - свободни средства - 2502 лв.; безработни лица на първите 5 работни места разкрити от работодатели-микропредприятия (чл.50 от ЗНЗ) - свободни средства - 4367 лв.; безработни лица с трайно намалена работоспособност на пълно или непълно работно време (чл. 52 от ЗНЗ) - свободни средства - 5238 лв.;безработни лица-самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст (чл. 53а от ЗНЗ) - свободни средства - 2710 лв.; безработни над 55-годишна възраст (чл.55а от ЗНЗ) - свободни средства - 3120 лв.;безработни на "зелени работни места" (чл. 55д от ЗНЗ) - свободни средства - 2383 лв.
По Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица – субсидира се наемането на продължително безработни лица от: държавни и общински лечебни заведения, общински училища, общински детски градини, както и предприятия с държавно участие и общински предприятия (Компонент 2) - свободни средства - 5816 лв.; НП Помощ за пенсиониране - 4703 лв.

Работодателите могат да подават заявки за свободните работни места и необходимите документи до 28 април 2017 г.включително.

 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |