Събития Агенция по заетостта Дирекция Бюро по труда-Стара Загора разполага с финансови средства за сключване на договори

Агенция по заетостта Дирекция Бюро по труда-Стара Загора разполага с финансови средства за сключване на договори

Четвъртък, 20 април 2017 г., 07:14
Размер на буквите
1Бюро по трудаАгенция по заетостта Дирекция Бюро по труда-Стара Загора ведомява работодателите от общините Стара Загора и Опан, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през м. април 2017 г.
 
Работодателите могат да подават заявки за свободните работни места и необходимите документи в срок от 7 работни дни от публикуване на обявата на 19 април 2017 г. (в периода от 20 април до 28 април 2017 г., включително), по следните програми и насърчителни мерки:

 

 

Мерки за насърчаване на работодателите, които   разкриват работни места и наемат:

Средства в лв.

·  безработни младежи до 29 г. възраст     (чл. 36, ал.1 от ЗНЗ)

2672

·  за стажуване на безработни лица до 29-годишна възраст - (чл. 41 от   ЗНЗ)

2416

·  безработни лица за обучение чрез работа (дуално обучение) чл. 46а от   ЗНЗ

2502

·  безработни лица на първите 5 работни места разкрити от   работодатели-микропредприятия (чл.50 от ЗНЗ)

4367

·  безработни лица с трайно намалена работоспособност на пълно или   непълно работно време (чл. 52 от ЗНЗ)

5238

·  безработни лица-самотни родители (осиновители) и/или майки   (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст (чл. 53а от ЗНЗ)

2710

·  безработни над 55-годишна възраст (чл.55а   от ЗНЗ)

3120

·  безработни на "зелени работни места" (чл. 55д от ЗНЗ)

2383

Програма за обучение и   заетост на продължително безработни лица – субсидира   се наемането на продължително безработни лица от:

 

·  държавни и общински лечебни заведения, общински училища, общински   детски градини, както и предприятия с държавно участие и общински предприятия   (Компонент 2)

5816

 

Дирекция „Бюро по труда” разполага и със свободни средства за обучения за професионална квалификация по заявка от работодател, по реда на чл. 63 от ЗНЗ - 1872 лв.

-      НП” Помощ за пенсиониране” - 4703 лв.

 

За безработни лица

Агенция по заетостта Дирекция “Бюро по труда”- Стара Загора уведомява безработните лица от общините Стара Загора и Опан, че към м. април 2017 г. разполага с финансови средства за сключване на договори за стимулиране на мобилността и/или предприемачеството по насърчителни мерки от Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ), както следва:
Мерки за насърчаване на териториалната мобилност   на безработните лица насочени / наети   на работа извън границите на населеното място по местоживеене (чл. 42 от ЗНЗ)

Средства в лв.

- за ежедневни   транспортни разходи от и до месторабота – до 50 % от действително направените разходи за период до 6   месеца при сключен трудов договор за поне 6 месечна заетост

     - за представяне пред   работодател – еднократно (до 92 лв.)

600

 

Заинтересованите лица могат да получат допълнителна информация в Дирекция “Бюро по труда” – Стара Загора, както и на тел. 042 / 697545.

 

 

 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |