Събития Проект INNOGROW, съ-финансиран по програма INGTERREG EUROPE

Проект INNOGROW, съ-финансиран по програма INGTERREG EUROPE

Петък, 07 април 2017 г., 08:26
Размер на буквите

1inogrow1Агенция за регионално икономическо развитие – Стара Загора е един от деветте партньора от осем европейски страни по проект INNOGROW, финансиран от програма INTERREG EUROPE.

Проектът INNOGROW (Регионални политики за иновации, задвижващи конкурентноспособността и растежа на малки и средни предприятия от селските райони) цели да осигури подкрепа на регионално ниво, за да се ангажира малките и средни предприятия от икономиката на селските райнои във внедряването на иновации. Обикновено малките и средни предприятия в селските райони срещат големи трудности в това да приемат и приложат иновациите с цел да увеличат своята конкуретноспособност. Регионалните политики трябва да бъдат насочени и съответно да подкрепят разпространението на иновативни решения и иновативни бизнес модели, които биха довели до увеличение в продуктивността и биха осигурили достъп до нови пазари.

За да се постигне тази цел, проектът INNOGROW събира заедно девет партньорски организации от осем държави. В изпълнението на пректа са ангажирани също управляващите органи и регионалните институции, отговорни за подготовката и прилагането на национални и регионални политики и иинструменти, за обмяна на полезен опит и добри практики. Участието им цели да подобри техния капацитет в приемането и прилагането на политики, които насърчават приемането на технологични иновации и иновативни бизнес модели от малки и средни предприятия в селските райони, които да помогнат за повишаване на тяхната конкурентноспособност.

 

1interreg

 

През първата фаза на проекта се правят различни проучвания в четири посоки с цел определяне на добри практики по отношение на нови бизнес модели, внедряване на нови технологии, анализ на вече съществуващи мерки за насърчаване на иновацииите в МСП (малки и средни предприятия) в селските райони и проучване относно факторите, които подтикват/пречат на МСП в селските райони да приемат и внедряват иновации по-лесно. На база на тези проучвания и периодични срещи с местни представители на бизнеса, институциите, финансиращи органи и банкови и небанкови финансови институции ще бъдат обсъдени казуси, проблеми и потенциални решения, които да бъдат оформени като предложения   за   нови   политики,   нови   финансови   инструменти   за   стимулиране   на внедряването на иновации и други мерки, които биха допринесли за развитието на иновации в МСП в селските райони.

 

 

 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |