Събития Изследват доходите на домакинства в Старозагорско,питат и за интернет

Изследват доходите на домакинства в Старозагорско,питат и за интернет

Вторник, 04 април 2017 г., 15:50
Размер на буквите
1НСИНационалният статистически институт, чрез Териториалните статистически бюра в страната, провежда в периода март – май 2017 г. анкетно проучване Статистика на доходите и условията на живот 2017,съобщиха от местното бюро Югоизток.
Изследването се провежда върху четиригодишен ротационен панел от обикновени домакинства. Те са включени в извадката на принципа на случаен подбор, с който се гарантира представителността на резултатите.
Избраните домакинства ще бъдат посетени от специално обучени анкетьори от Териториално статистическо бюро – Югоизток, отдел Статистически изследвания – Стара Загора за попълване на два въпросника – Въпросник за домакинството и Индивидуален въпросник и Модул Здраве – втори приоритет. Обект на наблюдение е домакинството и всички негови членове на 16 и повече години, попаднали в извадката. В Старозагорска област изследването ще се проведе в 38 населени места и ще бъдат анкетирани 418 домакинства.
Провежда се и второ изследване: Използване на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата през 2017 година. То се провежда във всички държави - членки на Европейския съюз по единна методология и има за цел да измери нивото на развитие на информационното общество в България. Тези данни са основен източник на информация за сравнителен анализ на използването на ИКТ в домакинствата за всички европейски страни.
В Старозагорска област наблюдението ще се проведе в 17 населени места и ще бъдат анкетирани 246 домакинства, които са включени в извадката на принципа на случаен подбор. Анкетьорите, които ще посетят домакинствата, са задължени, съгласно Закона за статистиката, да пазят в пълна тайна получената от тях информация. Всеки от анкетьорите ще се легитимира със служебна карта, издадена от Териториално статистическо бюро - Югоизток, отдел Статистически изследвания - Стара Загора.
 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2015 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |