Събития Намаляват нощувките на гости в Старозагорско

Намаляват нощувките на гости в Старозагорско

Петък, 17 март 2017 г., 15:24
Размер на буквите
1922 00През януари 2017 г. в област Стара Загора са функционирали 50 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 1 858, а на леглата - 3 545. В сравнение с януари 2016 г., общият брой на местата за настаняване (функционирали в областта през периода) намалява с 3.8%, а на леглата в тях се увеличава с 0.7%, съобщиха от Териториално статистическо бюро Югоизток.
Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през януари 2017 г. в област Стара Загора, е 19 475, или с 9.6% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо намаление на нощувките (с 10.7%) се наблюдава в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди.

През януари 2017 г. в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди са реализирани 78.6% от общия брой нощувки на чужди граждани и 45.3% - на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 21.4 и 54.7%. Пренощувалите лица в местата за настаняване в област Стара Загора през януари 2017 г. са 7 827, или с 1.0% повече в сравнение със същия месец на 2016 година.

 

1703Без име

Фиг. 1. Реализирани нощувки в област Стара Загора по категории на местата за настаняване и месеци

От всички пренощували лица 86.9% са българи, като по-голямата част от тях (59.8%) са нощували в местата за настаняване с 3,4 и 5 звезди и са реализирали средно по 1.8 нощувки. Пренощувалите чужденци са 1 026 като 83.4% от тях са нощували в местата за настаняване с 3,4 и 5 звезди и са реализирали средно по 3.0 нощувки.
Общата заетост на леглата в местата за настаняване през януари 2017 г. е 18.8% като тя е по-висока в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди (19.4%), в сравнение със заетостта в местата за настаняване с 1 и 2 звезди (18.2%). Спрямо същия месец на предходната година общата заетост на леглата намалява с 3.2 процентни пункта, като при местата за настаняване с 1 и 2 звезди намалението е с 3.9 процентни пункта, а при местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди - с 2.5 процентни пункта.
Приходите от нощувки през януари 2017 г. достигат 865 126 лв., или с 2.1% по-малко в сравнение с януари 2016 година. Регистрирано е намаление на приходите от български граждани с 3.2%, докато приходите от чужди граждани се увеличават с 1.2%.

 

 

 

 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2015 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |