Събития Стара Загора е на трето място по средна заплата в страната

Стара Загора е на трето място по средна заплата в страната

Понеделник, 13 март 2017 г., 15:35
Размер на буквите
1пари заплатаОбласт Стара Загора е на трето място по показателя средна работна заплата, за последното тримесечие на 2016 г, сочат данните на Националния статистически институт. С 964 лв.тя се нарежда след столицата София (1 336 лв.) и Враца (967 лв.).
По предварителни данни на НСИ наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Стара Загора към края на декември 2016 г. намаляват с 0.8% спрямо края на септември 2016 г., и достигат 102 547. Спрямо края на третото тримесечие на 2016 г. най-голямо намаление на наетите се наблюдава в икономическите дейности Селско, горско и рибно стопанство - с 14.9% и Транспорт, складиране и пощи - с 10.3%. Увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите Операции с недвижими имоти - с 3.5%, Култура, спорт и развлечения - с 3.3% и др.
В структурата на наетите лица по икономически дейности, към края на декември 2016 г., най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите Преработваща промишленост и Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети, съответно 33.3 и 12.8%.
В края на декември 2016 г. наетите по трудово и служебно правоотношение са с 369 или с 0.4% повече, в сравнение със същия период на предходната година, като най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности Преработваща промишленост - с 947 наети, Образование - с 465 наети и Други дейности - с 236 наети. В процентно изражение увеличението е най-значително в икономическите дейности Операции с недвижими имоти - с 8.4%, Доставяне на води, канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване - с 8.1% и Професионални дейности и научни изследвания - с 8.1%. Най-голямо намаление на наетите лица в абсолютно изражение в края на декември 2016 г. спрямо края на декември 2015 г. има в икономическа дейност Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети - с 693 наети, а в процентно - в икономическа дейност Транспорт, складиране и пощи (с 11.9%).

Средната брутна месечна заплата в област Стара Загора за октомври 2016 г. е 952 лв., за ноември - 936 лв. и за декември - 1 004 лева.

През четвъртото тримесечие на 2016 г. средната месечна работна заплата в област Стара Загора е 964 лв. и се увеличава спрямо третото тримесечие на 2016 г. с 3.7%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение на средната месечна работна заплата са Образование - с 18.0%, Хуманно здравеопазване и социална работа - с 6.7% и Култура, спорт и развлечения - с 6.3%.
През четвъртото тримесечие на 2016 г. средната месечна работна заплата в областта нараства със 7.6% спрямо четвъртото тримесечие на 2015 година. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение на средната месечна работна заплата са Професионални дейности и научни изследвания - с 22.0%, Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети - с 21.1% и Преработваща промишленост - с 14.3%.
 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |