Събития Временна комисия ще координира предложения за заетост на работодатели в Старозагорска област

Временна комисия ще координира предложения за заетост на работодатели в Старозагорска област

Вторник, 07 март 2017 г., 08:47
Размер на буквите
1Комисия по заетост СТЗ 1Временна комисия към Постоянната комисия по заетост, ще координира процеса по изготвяне на проектните предложения, които ще бъдат включени в Регионалната програма за заетост и обучение на област Стара Загора, както и ще участва в подбора и оценката им.

Това бе решено на заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие, председателствано от Румяна Друмева, заместник областен управител.

То бе свикано във връзка с реализирането на Регионалните програми за заетост и обучение за 2017 г., регламентирани в чл. 31, ал. 3, т. 3 и ал. 4, чл. 32 и чл. 33 от Закона за насърчаване на заетостта.

Пред членовете на Комисията бе представен за съгласуване проект на Методика за оценка и подбор на проектни предложения от работодатели - кандидати за включване в Регионална програма за заетост и обучение на област Стара Загора за настоящата година. Присъстващите обсъдиха и гласуваха състав на временна комисия към Постоянната комисия по заетостта.
Разпределението на средствата от бюджета на Министерството на труда и социалната политика за активна политика по области в Националния план за действие по заетостта през 2017 г. е утвърдено с Решение № 82 на МС от 26 януари 2017 г. За област Стара Загора размерът на средствата е 137 743 лева.
И през 2017 г. активната политика на пазара на труда ще бъде насочена към следните целеви групи: безработни младежи до 29 г. с подгрупа до 25 г., младежи, които нито се обучават, нито са заети; безработни над 50-годишна възраст; продължително безработни лица; безработни с ниска или нетърсена на пазара на труда професионална квалификация и недостиг на ключови компетентности, в т.ч. безработни с ниско образование (включително от ромски произход); хора с увреждания и лица извън работна сила, желаещи да работят в т.ч. обезкуражени лица.

 

 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2015 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |