Събития 6.2% е равнището на безработица в област Стара Загора

6.2% е равнището на безработица в област Стара Загора

Понеделник, 06 март 2017 г., 08:17
Размер на буквите
1Бюро по труда 1По данни от административната статистика на Агенция по заетостта през месец януари в Бюрата по труда на област Стара Загора са се регистрирали 9182 безработни и равнището на безработица е 6,2 на сто, с 2,0 процентни пункта по-ниско от стойността на показателя за страната. Спрямо предходния месец, равнището на безработица нараства с 0,2 процентни пункта, а регистрираните безработни с 305 души. С най-ниско равнище на безработица е община Стара Загора – 3,6 на сто, а с най-високо - община Николаево - 51,0%.
Регистрираните безработни в Дирекция Бюро по труда Стара Загора през месец януари също нарастват. Общият им брой достигна 2902. Равнището на безработица е 3,7 на сто и нараства спрямо предходния декември с 0,1 процентни пункта. Увеличението в общия брой на регистрираните безработни спрямо предходния месец е с 65 души. По общини стойността на показателя е съответно: община Стара Загора - регистрирани безработни 2840, равнище на безработица - 3,6 на сто; община Опан - регистрирани безработни 62, равнище на безработица - 9,9 на сто.
В общата съвкупност на безработните се запазва доминиращият дял на жените – 1663 (57,3 на сто). Сравнението с предходния декември показва намаление с 0,2 процентни пункта. Най-висок остава относителният дял на жените специалисти – 44,1 на сто през януари, 44,5 на сто предходния декември.
Намаляват безработните в младежка възраст (356 през месец януари, 360 предходния декември). Сред тях преобладават безработните на възраст 25-29 години – 248, тоест 69,7 на сто от всички младежи, регистрирани в отчетния месец. Месечният брой на безработните в активна трудоспособна възраст е 1474, с 1,8 на сто повече от регистрираните на възраст 30-50 години през декември. Нараства месечният брой на безработните над 50 години – 1072 в отчетния месец, 1029 през месец декември.
С 15,5 на сто нарастват новорегистрираните безработни (506 през месец януари, 438 предходния декември), като 313 (61,8 на сто) са освободени от частния сектор. В зависимост от предмета на икономическата дейност, най-много продължават да са новорегистрираните безработни от сектор услуги – 228, индустрия – 133 и търговия – 84.
 
Обявени са 301 работни места. Частният сектор е заявил 168 места - 55,8 на сто от местата. Делът му нараства от 53,8 на сто през декември до 55,8 на сто от вакантните длъжности в отчетния месец. През месец януари 231 - 76,7 на сто от заявените работни места са за безработни без квалификация.
По програми за заетост и обучение през месец януари са обявени 9 работни места, всички по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
Безработните постъпили на работа в отчетния месец са 279, жените – 166, младежите - 54, продължително безработните – 22, безработните с намалена работоспособност - 7.

 

 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |