Събития Отново стартира възможност за разкриване на работни места за младежи до 30 г.

Отново стартира възможност за разкриване на работни места за младежи до 30 г.

Сряда, 01 март 2017 г., 15:55
Размер на буквите
1work010317Отново стартира възможност за разкриване на работни места за младежи до 30 г. със средствата за работна заплата и при нужда включване в предхождащо обучение по професия или ключова компетентност за сметка на схема Обучения и заетост.
Агенцията по заетостта продължава набирането на заявки от работодатели за разкриване на свободни работни места по схема Обучения и заетост за младите хора. Процедурата се съфинансира от Европейския социален фонд на Европейския съюз по ОП Развитие на човешките ресурси 2014-2020.
От 28.02.2017 г. до 15.03.2017 г. във всички Дирекции Бюра по труда в страната, /без София/ всеки работодател, който желае да наеме безработни лица по схемата, може да подаде заявка за разкриване на свободни работни места, съобразно своите потребности.  На този етап от изпълнението на схемата, безработните лица, одобрени от работодателите, ще имат възможност да преминат професионално обучение и/или обучение за придобиване на ключова компетентност с ваучери във обучаващи организации, регистрирани като доставчик по Оперативна програма - Развитие на Човешките ресурси 2014-2020 https://www.az.government.bg/pages/dostavchik-na-obuchebie-ophrd-2014-2020/ - Списъци

При набирането на заявки няма да бъдат изисквани съпътстващи документи. Те следва да се представят преди сключване на договор със съответния работодател.

За да се гарантират справедливи условия и равнопоставеност при кандидатстването, набраните заявки ще бъдат разгледани и оценени от Комисиите по заетостта към Областните съвети за развитие на база критерии, посочени в утвърдена Методика за оценка на заявки от работодатели.
Документите за кандидатстване и подробна информация за работодатели и безработни лица по схема Обучения и заетост за младите хора са публикувани и можете да намерите на адрес: https://www.az.government.bg/bg/news/view/prodyljava-nabiraneto-na-zajavki-za-obuchenija-i-zaetost-na-bezrabotni-lica-po-op-r-ch-r-2014-2020-1607/.

 

Приложения тук

 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |