Събития Българският въгледобив, в лицето на Мини Марица-изток, ще остоява своето устойчиво развитие

Българският въгледобив, в лицето на Мини Марица-изток, ще остоява своето устойчиво развитие

Сряда, 22 февруари 2017 г., 16:33
Размер на буквите
1въгледобив защитаВсички участници в кръглата маса Бъдеще за българския въгледобив се обединиха около позицията за защита на този приоритетен за българската енергетика и икономика добивен подотрасъл и ще излязат в кратки срокове с обща декларация в негова подкрепа. Това се случи на организираната от Българска минно–геоложка камара (БМГК) и Мини Марица – изток ЕАД дискусия по повод предложената промяна в Референтния документ за най-добри налични техники (BREF) за големи горивни инсталации (LCP), информираха от БМГК.

Участниците подчертаха, че успешният резултат на тази кампания изисква изграждането на национална позиция и сътрудничество между всички заинтересовани институции и техните представители в релевантните международни структури – Европейска комисия, Европейски парламент, международни конференции и търсене на подкрепа от Евракол и Евромин.

В събитието участваха Константин Делисивков, заместник-министър на енергетиката и Лъчезар Борисов, заместник-министър на икономиката. Кръглата маса бе открита от проф. д.т.н. Николай Вълканов, заместник-председател на БМГК. В президиума бяха инж. Андон Андонов, изпълнителен директор на Мини Марица-изток ЕАД, а инж. Димитър Чолаков, заместник-директор на компанията представи нейната история, профил и същността на проблема.
Предложените по-високи прагове за различни емисии са смъртна присъда за българската енергетика, както и за българската индустрия и икономика, заяви при откриването на кръглата маса инж. Иван Андреев, изпълнителен директор на БМГК. В Европа се говори за повишаване на стойността по веригата на доставките и тази стойност да остава за държавата-производител – от добива до производството на различни продукти и услуги. Това в най-голяма степен важи за производството на електроенергия от изкопаеми горива у нас. А с възможното ликвидиране на българския въгледобив ние ще зачеркнем работеща индустрия, хиляди работни места, добавената стойност ще отиде при други държави и още неизброими косвени последици. Ние искаме да информираме обществото какво се случва. Искаме да постигнем и спешна национална консолидация – за да се спре ликвидацията на цял един отрасъл, добави инж. Андреев.
Заместник-министър Константин Делисивков посочи, че по отношение на сероочистването изключително трудно могат да бъдат постигнати предложените нови нива в Референтния документ. Енергетиката заема централно място в европейския политически дебат. Ние сме съгласни, че устойчивото развитие на отрасъла, енергийната ефективност и енергийната сигурност имат ключова роля за конкурентоспособността на икономиката на Европа. Но национално-отговорната позиция изисква баланс между желаната от всички грижа за околната среда и конкурентното развитие на енергетиката и в частност – добива на въглища. – подчерта той. Имаме нужда от гарантиране на енергийните доставки в краткосрочен план. Примерът от месец януари 2017 г. за търсенето на електроенергия, който не беше постиган през последните 16 години. Имаме анализ в БЕХ за предлаганите референтни стойности. Министерство на енергетиката подкрепи позицията на БМГК пред Министерство на околната среда и водите, което е водещо в дебата в Брюксел по темата. По подобен вид важни въпроси е важно да имаме обща позиция, да им се дава гласност и да се намират решения, допълни той..
Заместник-министърът на икономиката Лъчезар Борисов каза, че само силни заедно можем да постигнем синергичен ефект и да постигнем целите. Изискванията в новия ревизиран референтен документ ще поставят България в много неблагоприятна позиция. Затова и Министерство на икономиката подкрепи позицията на БМГК и на Мини Марица-изток ЕАД. Затова ние смятаме, че трябва да изградим обща позиция и да защитим българския интерес, категоричен бе зам.-министърът.
БМГК винаги защитава интересите на своите членове, а когато те са от национално значение, както е случаят с Мини Марица-изток ЕАД и което е заплашено от ликвидация, ние заставаме на чело на тази битка и ще я спечелим, обясни проф. д.т.н. Николай Вълканов, заместник-председател на БМГК. 

Сегашната ситуация е по-тежка от опита ни със затварянето на малките блокове на АЕЦ Козлодуй. Ако това се случи, то над 20 000 души ще бъдат засегнати и социално-икономическата цена ще бъде непосилна. Но трябва да направим така, че ние – като държава – да не си затворим сами Мини Марица-изток ЕАД. Компанията няма свободата на едно истинско акционерно дружество в инвестиционната си програма. То няма финансов ресурс, поради не плащането на доставените въглища и няма хоризонт за развитие. Това, което правят миньорите там е геройство, каза още проф. Вълканов.

Новите пределни стойности на емисиите в Окончателния работен вариант на Европейската комисия поставят в опасност енергийната сигурност и промишлената конкурентоспособност. В ревизирания LCP BREF се предлагат пределни стойности на емисиите, надхвърлящи пределните стойности, предвидени в Директивата за емисиите от промишлеността (ДЕП), определени съгласно най-добрите налични техники (НДНТ). Поставянето на непостижими пределни граници, над реалните нива на НДНТ, би довело до прекалено голям натиск върху операторите на горивните инсталации, както в икономически, така и в технически аспект.

Ако промяната бъде приета, ще нанесе непоправими щети на българския въгледобив и енергетика - ключови отрасли на националната икономика.

 

 

 

 

 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |