Събития Срокът за регистрация на неперсонифицираните дружества е до края на януари

Срокът за регистрация на неперсонифицираните дружества е до края на януари

Понеделник, 30 януари 2017 г., 16:28
Размер на буквите
1НАП Стара ЗагораПоследните промени в закона за ДДС гласят, че всички неперсонифицирани дружества, които имат съдружник, регистриран по ЗДДС, трябва да подадат в НАП заявление за регистрация по закона до 31 януари 2017 г. За дата на регистрация се счита датата на връчване на акта за регистрация.
По данни на НАП новата разпоредба ще засегне около 7000 заварени случаи на неперсонифицирани дружества в страната.
Неперсонифицирано дружество, в което участва съдружник, регистриран по ДДС, също трябва да се регистрира по закона, гласят последните промени в Закона за данък върху добавената стойност, които влязоха в сила от началото на годината. Това трябва да стане в 14-дневен срок от датата на договора за създаване на неперсонифицираното дружество, която се смята за дата на регистрация на дружеството по ЗДДС. Регистрацията се извършва с подаване на заявление за регистрация в компетентен офис на НАП или по електронен път с квалифициран електронен подпис.

Земеделските производители избрали да се облагат като еднолични търговци, и при които е изтекъл пет годишния период правят своя избор до края на януари. Те могат да продължат да се облагат по същия ред и не е необходимо да подават новата декларация по чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ, или да направят промяна и да преминат по общия ред на облагане, (т.е. да формират облагаемия си доход след приспадане на нормативно определения процент разходи за дейността), като подадат декларация по чл.29а в срок до 31 ануари 2017г. От 2017 г. декларацията ще се подава до края на текущата година.

Повече информация за попълване на декларациите и за плащане на дължимите данъци клиентите на НАП могат да получат на телефона за информация 0700 18 700 на цената на един разговор
 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2015 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |