Събития 7% е годишното ниво на безработицата в Старозагорско

7% е годишното ниво на безработицата в Старозагорско

Петък, 27 януари 2017 г., 09:55
Размер на буквите
1Бюро по трудаПо данни от административната статистика на Агенция по заетостта през 2016 година в Бюрата по труда на област Стара Загора са се регистрирали 10334 безработни и равнището на безработица е 7,0 на сто, с 1,7 процентни пункта по-ниско от стойността на показателя за страната. Спрямо предходната година, равнището на безработица намалява с 1,5 процентни пункта, а регистрираните безработни с 2285 души.

С най-ниско равнище на безработица е община Стара Загора – 4,1 на сто, а с най-високо - община Николаево - 48,6%.

Регистрираните безработни в Дирекция Бюро по труда Стара Загора през 2016 година също намаляват. Общият им брой достигна 3271. Равнището на безработица е 4,1 на сто и намалява спрямо предходната година с 1,3 процентни пункта. Намалението в общия брой на регистрираните безработни спрямо предходната година е с 1020 души. По общини стойността на показателя е съответно: община Стара Загора - регистрирани безработни 3196, равнище на безработица - 4,1 на сто; община Опан - регистрирани безработни 75, равнище на безработица - 11,9 на сто.
В общата съвкупност на безработните се запазва доминиращият дял на жените – 1947 (59,5 на сто). Сравнението с предходната година показва намаление с 0,5 процентни пункта. Най-висок остава относителният дял на жените специалисти – 43,0 на сто през 2016 година, 40,0 на сто предходната година. Намаляват безработните в младежка възраст (336 през 2016 година, 522 предходната година). Сред тях преобладават безработните на възраст 25-29 години – 235, тоест 69,9 на сто от всички младежи, регистрирани в отчетния период. Средномесечният брой на безработните в активна трудоспособна възраст е 1678, с 22,3 на сто по-малко от регистрираните на възраст 30-50 години през 2015 година. Намалява средномесечният брой на безработните над 50 години – 1257 в отчетния период, 1609 през 2015 година.
С 16,1 на сто намаляват средногодишният брой на новорегистрираните безработни (500 в отчетния период, 596 предходната година), като 302 (60,4 на сто) са освободени от частния сектор. В зависимост от предмета на икономическата дейност, най-много продължават да са новорегистрираните безработни от сектор услуги – 215, индустрия – 125 и търговия – 80. 
През 2016 г. са обявени 4871 работни места. Заявените работни места на първичния пазар са 4395, с 9,1 на сто повече от заявените предходната година. Частният сектор е заявил 2873 места - 59,0 на сто от местата. Делът му нараства от 57,0 на сто през 2015 година до 59,0 на сто от вакантните длъжности в отчетния период. През 2016 година 3874 - 79,5 на сто от заявените работни места са за безработни без квалификация.

По програми за заетост и обучение през 2016 година са обявени 446 работни места: 67 по национални програми за заетост, 13 по регионалната програма, и 295 по оперативна програма Развитие на човешките ресурси.

Безработните постъпили на работа са 4365, жените – 2513, младежите - 947, продължително безработните – 469, безработните с намалена работоспособност - 125.

 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |