Събития Декларираме получени и дадени заеми до 10 000 лв.

Декларираме получени и дадени заеми до 10 000 лв.

Вторник, 17 януари 2017 г., 09:38
Размер на буквите
1НАП 1И през 2017 г., физическите лица декларират получените и предоставени от тях заеми в приложение №11 към декларацията за облагане на доходите им, съобщиха от НАП Стара Загора. Задължението им не включва отпуснатите кредити, предоставени от кредитни институции по смисъла на Закона кредитните институции.

Важно е физическите лица да не пропуснат да декларират получените или предоставени от тях заеми, в случаите когато имат:

1.Получени през 2016 г. парични заеми (без кредити от банки), ако общият им размер надхвърля 10 000 лв. и към 31 декември 2016 г. част от тях са непогасени.

2.Непогасени остатъци по получени парични заеми в периода от 2011 г. до 2016 г. (без кредити от банки), ако общият размер на остатъците към 31 декември 2016 г. е над 40 000 лв.

3.Предоставени парични заеми през 2016 г., ако общият им размер надхвърля 10 000 лв. и към края на 2016 г. част от тях са непогасени.

4.Непогасени остатъци по предоставени парични заеми в периода от 2011 г. до 2016 г., ако общият размер на остатъците към 31 декември 2016 г. е над 40 000 лв.

Физическите лица, които са дали или получили заеми отговарящи на горепосочените критерии, декларират стойностите им в приложение № 11 към годишната декларация. Лицата следва да подадат декларациите си до 2 май 2017 г., независимо от това, че някои от тях са получавали доходи само от трудови правоотношения. Глобата при пропуск е 10% от недекларираните или невярно декларирарани суми.
Данъчните декларации за доходите получени от физически лица през 2016 г. се подават на място в офисите ни в Стара Загора и Казанлък, по пощата или куриер, с електронен подпис или ПИК. Повече информация и консултации могат да бъдат получени от информационния център на НАП: 0700 18 700, на цената на градски разговор.

 

 

 

 

 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |