Събития Интернет ползват 66.7% от домакинствата в Старозагорско

Интернет ползват 66.7% от домакинствата в Старозагорско

Понеделник, 19 декември 2016 г., 16:23
Размер на буквите
1internet of thingsРезултатите от проведеното изследване за използването на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата през 2016 г. показват, че 66.7% от домакинствата в област Стара Загора, при 63.5% общо за страната, имат достъп до интернет в домовете си, като е отбелязан ръст от 5.3 процентни пункта спрямо предходната година.
По относителен дял на домакинствата с достъп до интернет през 2016 г. област Стара Загора се нарежда на 8-мо място в страната. Най-голям е относителният дял на домакинствата с достъп до интернет в област Варна - 73.8%, Русе - 72.5% и Враца -70.8%, а най-малък в област Кърджали - 57.1%.
През текущата година 65.2% от населението на възраст между 16 и 74 навършени години в област Стара Загора използва интернет всеки ден или поне веднъж седмично. Запазва се тенденцията на растеж в регулярното използване на интернет от лицата, като в сравнение с предходната година е отбелязан ръст от 11.6 процентни пункта.

 

 

1 191216 1

Фиг. 1. Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет в област Стара Загора и общо за страната

 
Мъжете са по-активни при редовното използване на интернет в сравнение с жените. През 2016 г. 66.6% от мъжете и 63.8% от жените в област Стара Загора използват интернет ежедневно или поне веднъж седмично. И при мъжете, и при жените този дял е по-висок от средния за страната, съответно с 8.1 и 6.0 процентни пункта.
Значителни са различията при редовно използващите интернет в област Стара Загора през 2016 г. по образование. Докато 85.4% от лицата с висше образование използват редовно глобалната мрежа, то едва 34.6% от лицата с основно или по-ниско образование се възползват от възможностите, които тя предоставя. Редовно използващите интернет със средно образование са 65.3%.

 

1 191216 2

Фиг.2. Относителен дял на лицата, регулярно използващи интернет по образование за 2015 и 2016 г. в област Стара Загора

Резултатите показват, че през 2016 г. относителният дял на лицата от областта, използващи услугите на електронното правителство в България през последните 12 месеца, е 16.1% при средно 18.4% за страната. В отделните области този дял варира между 32.7% за област Перник и 1.8% - за област Разград.

 

 

 

 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2015 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |