Събития Микропредприятията са най-много в Старозагорска област

Микропредприятията са най-много в Старозагорска област

Вторник, 13 декември 2016 г., 13:01
Размер на буквите
350px StaraZagora Oblast mapПо данни на Националния статистически институт, годишен отчет за дейността си през 2015 г. са представили общо 14 709 нефинансови предприятия от област Стара Загора, в които са заети 95 557 лица. Най-голяма е групата на микропредприятията, с персонал до 9 заети - 13 537 предприятия. Броят на малките предприятия (10 - 49 заети) е 959, а на средните (50 - 249 заети) е 181. Големите предприятия с над 250 заети са 32. Произведената продукция в област Стара Загора през 2015 г. възлиза на 7 028 млн. лв., като е отчетен ръст от 9.7% спрямо 2014 година. Водещ в икономиката на областта е сектор Преработваща промишленост, където е създадена 32.0% от произведената продукция. През 2015 година активните предприятия в област Стара Загора са реализирали приходи от дейността си в размер на 9 903 млн. лева. Отчетен е ръст от 7.5% на годишна база. Разходите за дейността възлизат на 9 242 млн. лв., което е със 7.4% повече в сравнение с 2014 година. Нетните приходи от продажби в област Стара Загора достигат 9 293 млн. лв., като е отчетено увеличение с 8.8% в сравнение с предходната година. Промишлените предприятия са реализирали най-голям дял от нетните приходи - 52.8%, а предприятията от сектор Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети и от сектор Строителство съответно 31.0 и 5.3%.

 

1 131216Без име

 

Фиг.1. Разпределение на нетните приходи от продажби за 2015 г. по икономически сектори

През 2015 година 69.4% от предприятията са приключили финансовата година с печалба, 17.1% със загуба и 13.5% с нулев резултат.

Броят на активните нефинансови предприятия е най-голям в община Стара Загора - 8 874 или 60.3% и в община Казанлък - 3 080 или 20.9%. В община Николаево развиват дейност 83 предприятия или 0.6% от общия брой за областта.

 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |