Събития Увеличават се нетите лица за работа в Старозагорска област

Увеличават се нетите лица за работа в Старозагорска област

Понеделник, 12 декември 2016 г., 11:34
Размер на буквите
1хранивестОбобщените резултати от годишния отчет по труда на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор през 2015 година показват, че средногодишният брой на наетите по трудово и служебно правоотношение в област Стара Загора е 101 646 души, съобщиха от Териториално статистическо бюро Югоизто. Това представлява 4.5% от общо наетите в страната. В сравнение с предходната година броят на наетите в областта е с 1 276 души повече. По-значително е увеличението на наетия персонал в секторите: Преработваща промишленост - с 5.8%,  Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване - с 3.3% и Хотелиерство и ресторантьорство - с 2.9%. Разпределението на наетите лица по сектори е както следва: Преработваща промишленост - 31.9%, Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети - 12.7%, Добивна промишленост - 7.3% Образование - 6.9%; Хуманно здравеопазване и социална работа - 6.4%; Строителство - 5.7%; Производство и разпределение електрическа и топлинна енергия,газообразни горива и вода - 5.0% и други.
Средногодишната работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Стара Загора за 2015 година е 10 667 лева, която е със 132 лв. по-висока от тази за страната. Тя е нараснала с 6.3% в сравнение с предходната 2014 година. С най-високи заплати за 2015 година са наетите в сектори: Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива, Добивна промишленост и Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване, а с най-ниски - в Хотелиерство и ресторантьорство, Други дейности и Административни и спомагателни дейности.

В сравнение с останалите области на страната, през 2015 г., област Стара Загора е на второ място по показателя средна годишна работна заплата, след столицата София.

 

 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |