Събития Обсъдиха мерките за снегопочистването в община Стара Загора

Обсъдиха мерките за снегопочистването в община Стара Загора

Сряда, 30 ноември 2016 г., 08:57
Размер на буквите
заседание снегопочистванеНа заседание на Щаба за защита при бедствия в Община Стара Загора беше направен преглед на готовността за устойчиво функциониране на общинските структури при възникване на неблагоприятни метеорологични условия през зимния сезон на 2016/2017 г. Участниците разгледаха комплекс от последователни и взаимно свързани процедури, насочени към подготовка на специализираната техника за зимно поддържане на пътната мрежа, уточняване на задачите на специализираните органи за реагиране при възникване на инциденти, обезпечаване на функционирането на градския и междуселищен транспорт, техническото обслужване на отоплителните системи в училища и детски градини и други специфични дейности. За зимния сезон на 2016/2017 год. Община Стара Загора разпредели пешеходните зони и пътната мрежа в града, за зимно поддържане и снегопочистване, между общинската администрация и Грийн партнърс – БКС, с цел създаване на организация за работа и осигуряване на нормално функциониране на всички обществено обслужващи системи. Своевременната поддръжка на пътната мрежа ще се осъществява чрез обработване с химически вещества и последващо отстраняване на снежната покривка. Грийн партнърс разполагат с 8 комбинирани машини за снегопочистване и разпръскване на химически продукти, 2 само за химически продукти и 3 за ръчно разпръскване. 
Дейностите за зимно поддържане на пътната мрежа IV (четвърти) клас ще се изпълняват от ПИ ЕС АЙ АД, което разполага с 9 специализирани машини за почистване на сняг и 11 комбинирани машини за снегопочистване и разпръскване. Въведената организация за зимно поддържане е по системата на агенция Пътна инфраструктура, с разработени критерии за оценка на качеството на зимното поддържане и система за контрол.
На 17.11.2016 год. се проведе технически преглед на специализираната техника за зимна поддръжка ПИ ЕС АЙ АД, а на 25.11.2016 год. на Грийн партнърс - БКС. Представената техника е готова за експлоатация при зимни условия. Специализираните машини са технически изправни. От 01.12.2016 год. ще се въведе денонощно дежурство на техниката за зимно поддържане.
Осигурено е надеждното функциониране на системата за проследяване –GPS, която позволява проследяване в реално време на работата на всяка машина. Предвидено е при силни ветрове, част от общинската пътна мрежа да се забранява за използване, като се обозначава по подходящ начин.
Улиците в малките населени места ще се почистват от наличната техника в съответното населено място. Ако в населеното място няма подходящи специализирани машини, е предвидено машини на ПИ ЕС АЙ АД да извършват отстраняване на снега до автобусните спирки. Отоплителните системи на автобусите за градски транспорт са технически изправни. За наемане на специализирана техника за зимното поддържане на проходимостта на улиците в селата от Община Стара Загора, на кметовете и кметските наместници е предоставена сума, в размер на 200 лв. За населените места, в които няма такава техника ще се използват възможностите на пътно-поддържащите фирми.
Извършени са ремонтни дейности по четвъртокласната пътна мрежа и по улиците на Стара Загора. Предприети са активни действия за подобряване на отводнителните системи в част от населените места от общината. Проведени са мероприятия за съгласуване на дейностите с РУ ”Полиция”, РС ”Пожарна безопасност и защита на населението”, Втора механизирана бригада и други организации, както и с търговските дружества за използване на инженерно – строителна техника.

В заседанието участваха секретарят на общината Делян Иванов, директори на дирекции и началници на отдели, представители на РЗИ, РС ПБЗН, ОД МВР, EVN, ВиК, Втора механизирана бригада, почистващите фирми и др. 

 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2015 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |