Събития Старозагорска област остава втора по заплати

Старозагорска област остава втора по заплати

Понеделник, 21 ноември 2016 г., 16:29
Размер на буквите
1пари заплатаСредната брутна месечна заплата в област Стара Загора за третото тримесечие на т.г. е 930 лв., съобщиха от Териториално статистическо бюро Югоизток. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо намаление на средната месечна работна заплата са Култура, спорт и развлечения - със 7.4% и Операции с недвижими имоти - със 7.1% . През третото тримесечие средната работна заплата в областта нараства с 6.9% спрямо третото тримесечие на 2015 година. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение на средната месечна работна заплата са Професионални дейности и научни изследвания - с 42.0%, „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ - с 20.0% и Други дейности - с 19.7%. В сравнение с останалите области на страната, Стара Загора е на второ място по показателя средна работна заплата, след област София (столица) с 1 272 лв. По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Стара Загора към края на септември 2016 г. намаляват с 0.5% спрямо края на юни 2016 г., и достигат 103 402. Спрямо края на второто тримесечие на 2016 г. най-голямо намаление на наетите се наблюдава в икономическите дейности Транспорт, складиране и пощи - с 6.3%, Хотелиерство и ресторантьорство - с 4.7% и Култура, спорт и развлечения - с 4.3%. Увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите Други дейности - с 13.7%, и Операции с недвижими имоти - с 13.6%.
В структурата на наетите лица по икономически дейности, най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите Преработваща промишленост и Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети, съответно 33.0 и 12.7%.
В края на септември наетите по трудово и служебно правоотношение са с 448 или с 0.4% повече, в сравнение със същия период на предходната година, като най-голямо увеличение се наблюдава в икономическите дейности Преработваща промишленост - със 726 наети, Образование - с 499 наети и Селско, горско и рибно стопанство - с 423 наети. В процентно изражение увеличението е най-значително в икономическите дейности Други дейности - с 20.2%, Хотелиерство и ресторантьорство - с 13.2% и Селско, горско и рибно стопанство - с 10.7%.
 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2015 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |