Събития Холдинг Загора модернизира промишлени обекти в пет свои дружества

Холдинг Загора модернизира промишлени обекти в пет свои дружества

Петък, 04 ноември 2016 г., 10:42
Размер на буквите
1холдинг загораПроектът е на стойност близо 4 милиона лева и е финансиран по инициативата за устойчиво градско развитие JESSICA. Ръководството на Холдинг Загора АД представи на пресконференция в Стара Загора модернизираните промишлени обекти и сгради на територията на 5 от фирмите в структурата на холдинга. Финансирането е осигурено чрез десетгодишен инвестиционен кредит от Сосиете Женерал Експресбанк и Регионалния фонд за градско развитие по линия на JESSICA. Средствата са използвани за закупуване на ново оборудване и реконструкция на производствени цехове, административни сгради и инфраструктура на някои от най-големите и най-стари промишлени съоръжения в южната индустриална зона на Стара Загора. В резултат на инвестицията се повишава енергийната ефективност на сградите чрез ремонт на покривната изолация, подмяна на прозорците и асфалтиране на вътрешни пътища. Поставени са отопление и филтри за обезпрашаване в много от помещенията, което подобрява условията на труд. Създадени са 24 нови работни места, а общо над 1000 служители в промишлените и в административните сгради се радват на по-модерна, комфортна и природосъобразна работна среда. За холдинга от съществено значение е не само оптимизирането на производството, но и мотивацията и здравето на служителите. В дългосрочен план реализирането на проекта ще доведе до икономически растеж и повишена конкурентоспособност на целия регион.
С елиминирането на течовете, новата настилка и разкрасена фасада, неефективно използваната стара сграда се превърна не само в удобно и желано работно място, но и в подходяща среда за инсталиране на модерни машини. Всичко това увеличи капацитета на предприятието и реализираните продажби. Инвестициите в ремонт на сграден фонд за Холдинг Загора се случваха и до сега регулярно, но винаги в по-малък обем и на принципа на най-належащото. Благодарение на JESSICA, холдингът успя да изпълни в 1 година ремонтната си програма за следващите няколко години. По този начин се спестиха бъдещи разходи, изгради се комфортна работна среда за служителите, както и добра визия в очите на общността и клиентите. За това свое начинание предприятието получи по-евтино и по-дългосрочно финансиране, което максимално облекчи и стимулира желанието за промяна и увеличаване на ефективността, споделя Алис Мъгърдичян, мениджър Инвестиции в Регионалния фонд за градско развитие.
В следващите години, Фондът ще продължи да разполага с финансов ресурс за подкрепа на на подобни проекти, с които да преобразяваме стари производствени и складови площи в индустриалните части на градовете в работещи обекти, които добавят стойност за бизнеса и общността. Стара Загора е най-активният сред градовете, в които Фондът осъществява дейност. До момента сме успели да изпълним рехабилитацията на Централния градски пазар, двата проекта за реновация на стадион Трейс Арена в кв. Кольо Ганчев, логистичен център в село Маджерито, скоро ще бъде завършена и реконструкцията на закрития плувен басейн в града, допълва Мартин Заимов, Изпълнителен директор на Регионалния фонд за градско развитие.
 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2015 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |