Събития Стара Загора е на шесто място по индикатора бедност

Стара Загора е на шесто място по индикатора бедност

Четвъртък, 03 ноември 2016 г., 10:16
Размер на буквите
1бедностПо окончателни данни на Националния статистически институт, размерът на линията на бедност в област Стара Загора през 2015 г. е 3 995 лв., или 332.9 лв. средномесечно на лице от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност са живели 17.4% от населението на областта. В сравнение с предходната година размерът на линията на бедност за област Стара Загора намалява с 2.7%, при нарастване с 0.6% общо за страната, а относителният дял на бедното население се понижава със 7.3 процентни пункта при нарастване с 0.2 процентни пункта за страната. Относителният дял на бедните при мъжете в областта е 11.9%, а при жените - 22.4%. Разликата в равнищата на бедност между двата пола е 10.5 процентни пункта при 3.8 пункта за страната. В сравнение с 2014 година делът на бедните при мъжете в област Стара Загора намалява с 8.9 процентни пункта, а при жените - с 6.1 процентни пункта.
Системата за социална защита има съществено значение за редуциране на бедността. Данните за 2015 г. показват, че ако в доходите на домакинствата се включат доходите от пенсии, но се изключат останалите социални трансфери (обезщетения, социални и семейни помощи и добавки), равнището на бедност се повишава от 17.4 до 23.1%, или с 5.7 процентни пункта. Съответно при изключване на пенсиите и останалите социални трансфери равнището на бедност нараства до 42.5%, или с 25.1 процентни пункта.
Поляризацията на населението в област Стара Загора по доход, измерен чрез съотношението на доходите между бедните и богатите слоеве на обществото за 2015 г. показва, че най-бедните 20% в областта имат 5.2 пъти по-нисък доход от най-богатите 20%, като спрямо 2014 г. поляризацията намалява с 0.8 процентни пункта.
През 2015 г. най-висок размер на линията на бедност има в София (столица) - 503.8 лв., с равнище на бедност 21.1%, а най-нисък - в област Кърджали - 189.2 лв., където равнището на бедност е 22.5%. Област Стара Загора е с размер на линията на бедност 332.9 и е на шесто място в страната.
Индикаторите за бедност и социално включване са част от общите показатели на Европейската общност за проследяване на напредъка на страните в борбата с бедността и социалната изолация. Основен източник на статистически данни за пресмятане на индикаторите е ежегодно провежданото наблюдение „Статистика на доходите и условията на живот (EU-SILC)“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2015 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |