Събития Актуални мерки за насърчаване на работодателите, които разкриват работни места

Актуални мерки за насърчаване на работодателите, които разкриват работни места

Вторник, 25 октомври 2016 г., 09:49
Размер на буквите

1 buro po truda1Дирекция “Бюро по труда”- Стара Загора уведомява работодателите от общините Стара Загора и Опан, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през месец октомври 2016 г. Работодателите могат да подават заявки за свободните работни места и необходимите документи в срок от 7 работни дни от публикуване на обявата на 24 октомври 2016 г. (в периода от 25 октомври до 2 ноември 2016 г., включително). Дирекция „Бюро по труда” разполага и със свободни средства за обучения за професионална квалификация по заявка от работодател, по реда на чл. 63 от ЗНЗ - 1798 лв. Мерки за насърчаване на работодателите, които разкриват работни места и наемат:

·  безработни младежи до 29 г. възраст (чл. 36, ал.1 от ЗНЗ) - 22258 лв.

 

·  безработни младежи до 29 г. възраст с трайни увреждания, вкл. военноинвалиди, както и младежи от социални заведения, завършили образованието си (чл.36,ал.2 от ЗНЗ) - 3573 лв.

·  безработни лица до 29-год. на непълно работно време (чл. 36а от ЗНЗ) - 2274 лв.

·  за стажуване на безработни лица до 29-годишна възраст (чл. 41 от ЗНЗ) - 2424 лв.

·  за стажуване на безработни лица, придобили през последните 24 месеца квалификация по професия или по част от професия, изисквана за заеманата длъжност, което няма трудов стаж по тази професия (чл. 46 от ЗНЗ) - 2531 лв.

·  безработни лица за обучение чрез работа (дуално обучение) чл. 46а от ЗНЗ - 4882 лв.

·  безработни лица на първите 5 работни места разкрити от работодатели-микропредприятия (чл.50 от ЗНЗ) - 4880 лв.

·  безработни лица с трайно намалена работоспособност на пълно или непълно работно време (чл. 52 от ЗНЗ) - 4865 лв.

·  безработни лица-самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст (чл. 53а от ЗНЗ) 7686 лв.

·  безработни над 55-годишна възраст (чл.55а от ЗНЗ) - 2826 лв. 

·  безработни на "зелени работни места" (чл. 55д от ЗНЗ) - 2235 лв.

Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица – субсидира се наемането на продължително безработни лица от:

·  работодатели от частния сектор и читалища (Компонент 1) - 8085 лв.

·  държавни и общински лечебни заведения, общински училища, общински детски градини, както и предприятия с държавно участие и общински предприятия (Компонент 2) - 4110 лв.

Допълнителна информация може да получите в: Дирекция “Бюро по труда” – Стара Загора, както и на тел. 042 / 697545.

 

 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |