Събития С нови специализирани автомобили и съдове събират битови отпадъци в Стара Загора

С нови специализирани автомобили и съдове събират битови отпадъци в Стара Загора

Четвъртък, 13 октомври 2016 г., 00:00
Размер на буквите
1нови автомобили за боклукаДесет нови специализирани автомобила обслужват съдовете за битови отпадъци в Стара Загора. Те отговарят на високите екологични стандарти ЕВРО 5. По изискване на Община Стара Загора са снабдени и с GPS-устройства за по-надлежно проследяване и осъществяване на непрекъснат контрол върху дейността им. В града поетапно се разполагат 2 100 нови контейнера тип Бобър, 150 контейнера с вместимост 4 и 6 куб.м. В употреба за събиране на битови отпадъци са и 250 кофи тип Мева (110 л), 155 пластмасови кофи (240 л), 1 250 улични кошчета и 200 съда за пепел. За селата на община Стара Загора са предвидени 1 850 контейнера тип Бобър (1100 л), 120 контейнера тип 4 и 6 куб.м, 2 900 кофи тип Мева (110 л) и 70 улични кошчета.
Община Стара Загора сключи договор с ДЗЗД Грийн партнърс – БКС, с предмет на дейност: Събиране и транспортиране на неопасни отпадъци от населените места на община Стара Загора до Регионален център за управление на отпадъците /РЦУО/ – с.Ракитница, до депо Мандра баир или други съоръжения за третиране на отпадъци на територията на община Стара Загора. Договорът включва още зимно и лятно почистване и поддържане на територии за обществено ползване, както и разделно събиране и транспортиране на биоразградими отпадъци от зелени площи, паркове, градини и домакинства, до компостираща инсталация на територията на общината.
За предстоящия есенно-зимен сезон ДЗЗД Грийн партнърс – БКС съхраняват на склад над 1100 куб.м препарати, щадящи околната среда, за обработване на пътните настилки против замръзване.
Предстои техниката и оборудването за зимното поддържане на общинската пътна мрежа да бъдат инспектирани от създадена със заповед на кмета комисия.
 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2015 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |