Събития Намаляват безработните в Старозагорска област

Намаляват безработните в Старозагорска област

Петък, 30 септември 2016 г., 08:11
Размер на буквите
Бюро по трудаПо данни от административната статистика на Агенция по заетостта през месец август в Бюрата по труда на област Стара Загора са се регистрирали 9645 безработни и равнището на безработица е 6,5 на сто, с 1,5 процентни пункта по-ниско от стойността на показателя за страната. Спрямо предходния месец, равнището на безработица намалява с 0,2 процентни пункта, а регистрираните безработни с 309 души. С най-ниско равнище на безработица е община Стара Загора – 3,8 на сто, а с най-високо - община Николаево - 58,3%. Регистрираните безработни в Дирекция Бюро по труда Стара Загора през месец август също намаляват. Общият им брой достигна 3015. Равнището на безработица е 3,8 на сто и намалява спрямо предходния юли с 0,1 процентни пункта. Намалението в общия брой на регистрираните безработни спрямо предходния месец е с 95 души. По общини стойността на показателя е съответно: община Стара Загора - регистрирани безработни 2952, равнище на безработица - 3,8 на сто; община Опан - регистрирани безработни 63, равнище на безработица - 10,0 на сто.
В общата съвкупност на безработните се запазва доминиращият дял на жените – 1845 (61,2 на сто). Сравнението с предходния юли показва намаление с 0,2 процентни пункта. Най-висок остава относителният дял на жените специалисти – 45,6 на сто през август, 44,6 на сто предходния юли. Намаляват безработните в младежка възраст (245 през месец август, 267 предходния юли). Сред тях преобладават безработните на възраст 25-29 години – 174, тоест 71,0 на сто от всички младежи, регистрирани в отчетния месец. Месечният брой на безработните в активна трудоспособна възраст е 1593, с 2,0 на сто по-малко от регистрираните на възраст 30-50 години през юли. Намалява месечният брой на безработните над 50 години – 1177 в отчетния месец, 1217 през месец юли.
Със 7,1 на сто намаляват новорегистрираните безработни (431 през месец август, 464 предходния юли), като 309 (71,7 на сто) са освободени от частния сектор. В зависимост от предмета на икономическата дейност, най-много продължават да са новорегистрираните безработни от сектор услуги – 186, индустрия – 139 и търговия – 77. 
В отчетния месец са обявени 454 работни места. Заявените работни места на първичния пазар са 415, с 5,0 на сто по-малко от заявените предходния юли. Частният сектор е заявил 177 места - 42,6 на сто от местата. Делът му намалява от 56,8 на сто през юли до 42,6 на сто от вакантните длъжности в отчетния месец. През месец август 280 - 61,6 на сто от заявените работни места са за безработни без квалификация.
По програми за заетост и обучение през месец август са обявени 39 работни места, 6 по национални програми за заетост, 6 по браншови програми и 27 по оперативна програма Развитие на човешките ресурси.

Безработните постъпили на работа в отчетния месец са 368, жените – 216, младежите - 78, продължително безработните – 51, безработните с намалена работоспособност - 25. 

 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |