Събития Анкетно проучване за нуждите на бизнеса от кадри в региона

Анкетно проучване за нуждите на бизнеса от кадри в региона

Вторник, 13 септември 2016 г., 08:13
Размер на буквите
1loga 1309Уважаеми госпожи и господа, по инициатива на Областна управа Стара Загора, СНЦ Клуб на Работодателя - Стара Загора и ТПП Стара Загора, ви предлагаме анкета, чиято основна цел е да се направи пилотно проучване на потребностите на работодателите в Старозагорска област относно необходимите човешки ресурси (специалисти със средно и висше образование). Информацията, която събираме е строго конфиденциална. Тя ще бъде използвана единствено и само за нуждите на проучването и по никакъв начин няма да стане публично достояние. На базата на анализираната информация от анкетата, ще се извърши:
  • Определяне на краткосрочните и дългосрочни потребности на област Стара Загора от специалисти със средно и висше образование
  • Предоставяне на резултатите на РИО и МОН във връзка с определянето на годишния прием по отделните специалности в средните и висши училища 
  • Съдействие на МОН за провеждането на реформата в средното и висше образование и адаптирането му към новите европейски стандарти и изисквания
  • Съдействие на правителствени и неправителствени институции и МОН за въвеждане на дуалната система на обучение, едно учебно място - едно работно място, която без активното участие на работодателите не може да се реализира
  • Създаване на възможност на работодателите да приемат млади обучени специалисти по отделните професионални направления, съобразно с конкретните изисквания
  • Предоставяне на възможност на работодателите активно да участват в разработването на учебните планове и програми за обучение по отделните специалности в средните и висшите училища. Това ще гарантира адекватна подготовка и бърза адаптация на младите специалисти в производствени условия
  • Осигуряване на възможност на отделни фирми да предоставят учебна практика на ученици и студенти и да участват пряко в дуалните форми на обучение. По този начин ще се засили практическата насоченост на обучението и работодателят ще може да направи информиран избор на млад специалист 
  • Съдействие за внедряване на иновативните технологии и научни продукти от висшите училища в бизнеса, както и условия на работодателите, които имат идеи и проекти за създаване на такива.
Най-любезно ви благодарим за участието в проучването! Ще бъдете информирани за резултатите от него и по ваше желание, ще можете да участвате в конкретни инициативи за подобряване на пазара на труда в интерес на бизнеса от Старозагорска област. 

Краен срок за попълване на анкетата - 10.10.2016

Към АНКЕТАТА >>

 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |