Събития Стара Загора е втора по заплати след София

Стара Загора е втора по заплати след София

Понеделник, 12 септември 2016 г., 15:16
Размер на буквите
Стара Загора изгледПо предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Стара Загора към края на юни 2016 г. се увеличават с 339 души, или с 0.3% спрямо края на март 2016 г., като достигат 103 903, сочат данните на Териториаблно статистическо бюро Югоизток. Спрямо края на първото тримесечие на 2016 г. най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности Селско, горско и рибно стопанство - с 11.0%, Транспорт, складиране и пощи - със 7.1% и Хотелиерство и ресторантьорство - с 3.4%. Намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите Други дейности - с 11.5%, Професионални дейности и научни изследвания - с 4.7% и Операции с недвижими имоти - с 3.7%. В структурата на наетите лица по икономически дейности, към края на юни 2016, най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите Преработваща промишленост и Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети, съответно 33.2 и 13.1%.
В края на юни 2016 г. наетите по трудово и служебно правоотношение са с 1 558 или с 1.5% повече, в сравнение със същия период на предходната година, като най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности Преработваща промишленост - с 1 899 наети, Транспорт, складиране и пощи - с 461 наети и Селско, горско и рибно стопанство - с 308 наети. В процентно изражение увеличението е най-значително в икономическите дейности Транспорт, складиране и пощи - с 12.9%, Хотелиерство и ресторантьорство - с 10.0% и Култура, спорт и развлечения - с 8.2%. Най-голямо намаление на наетите лица в края на юни 2016 г. спрямо края на юни 2015 г. има в икономическа дейност Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети - със 756 наети, а в процентно изражение - в икономическите дейности Строителство и Операции с недвижими имоти - с по 6.4%.

Средната брутна месечна заплата в област Стара Загора за април 2016 г. е 928 лв., за май - 937 лв. и за юни - 949 лева.

През второто тримесечие на 2016 г. средната месечна работна заплата в област Стара Загора е 938 лв. и се увеличава спрямо първото тримесечие на 2016 г. с 3.9%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение на средната месечна работна заплата са Култура, спорт и развлечения - с 9.6%, Хотелиерство и ресторантьорство - с 8.7% и Доставяне на води, канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване - с 8.4%.
През второто тримесечие на 2016 г. средната месечна работна заплата в областта нараства със 7.0% спрямо второто тримесечие на 2015 година. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение на средната месечна работна заплата са Професионални дейности и научни изследвания - с 34.9%, Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети - с 29.3% и Операции с недвижими имоти - с 27.1%.

В сравнение с останалите области на страната, през второто тримесечие на 2016 г., област Стара Загора е на второ място по показателя средна работна заплата, след област София(столица) (1 279 лв.).

 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2015 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |