Събития Работодатели наели работници за един ден, трябва да ги осигуряват

Работодатели наели работници за един ден, трябва да ги осигуряват

Петък, 09 септември 2016 г., 14:22
Размер на буквите
1НАП Стара ЗагораЛицата сключили трудов договор за един ден с регистриран земеделски производител, подлежат на осигуряване за инвалидност, поради общо заболяване, старост и смърт, и трудова злополука, и професионална болест, припомнят от Старозагорския офис на Националната агенция за приходите. Осигурителните декларации образец 1 за наетите за ден лица се подават до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните. Земеделските стопани следва да подадат в НАП и декларация образец 6 за дължимите вноски и удържания данък за изплатен доход. Задължението е на регистрираните земеделски производители, с основна икономическа дейност Растениевъдство, които наемат лица на краткотрайна сезонна селскостопанска работа. Видът работа може да бъде само за обработка на насаждения и прибиране на реколта от плодове, зеленчуци, лавандула и розов цвят. Бланките на трудовите договори и регистрацията им се контролира от Инспекцията по труда, на чийто сайт може да бъде намерена подробна информация и бланки на документи.
Сезонните работници, които са заети в селското стопанство в региона, след края на кампанията, ако не започнат друга работа или не се регистрират в Бюрата по труда, и не получават обезщетения за безработица, трябва да платят сами здравните си вноски. Задължението касае временно наетите работници по прибиране на реколтата и подготовка на селскостопанската продукция за пазара. Задължително условие е и подаването на декларация образец 7 от лицата, които се осигуряват здравно за своя сметка. Срокът за подаването й е до края на месеца, следващ месеца в който лицата са приключили сезонната си работа. Пример: ако договорът на временно наетото лице (берач на череши, лавандула, пипер и други) е изтекъл през месец август, то следва да подаде декларация образец 7 през септември в офис на НАП. Лицето трябва да плати и първата вноска за здравно осигуряване за месец август в размер на 16.80 лв. до 25 септември. Съгласно актуалното законодателство, лице което няма платени здравни осигуровки в рамките на 3 месеца, губи пациентските си права.
 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |