Събития 3.9% е равнището на безработица в Стара Загора

3.9% е равнището на безработица в Стара Загора

Сряда, 31 август 2016 г., 14:43
Размер на буквите
Бюро по трудаПо данни от административната статистика на Агенция по заетостта през месец юли в Бюрата по труда на област Стара Загора са се регистрирали 9954 безработни и равнището на безработица е 6,7 на сто, с 1,5 процентни пункта по-ниско от стойността на показателя за страната. Спрямо предходния месец, равнището на безработица намалява с 0,2 процентни пункта, а регистрираните безработни с 229 души. С най-ниско равнище на безработица е община Стара Загора – 3,9 на сто, а с най-високо - община Николаево - 58,8%. Регистрираните безработни в Дирекция Бюро по труда Стара Загора през месец юли също намаляват. Общият им брой достигна 3110. Равнището на безработица е 3,9 на сто и намалява спрямо предходния юни с 0,1 процентни пункта. Намалението в общия брой на регистрираните безработни спрямо предходния месец е с 38 души. По общини стойността на показателя е съответно: община Стара Загора - регистрирани безработни 3048, равнище на безработица - 3,9 на сто; община Опан - регистрирани безработни 62, равнище на безработица - 9,9 на сто.
Със 17,0 на сто намаляват новорегистрираните безработни (464 през месец юли, 559 предходния юни), като 276 (59,5 на сто) са освободени от частния сектор. В зависимост от предмета на икономическата дейност, най-много продължават да са новорегистрираните безработни от сектор услуги – 194, индустрия – 118 и търговия – 77. 
През юли са обявени 511 работни места. Заявените работни места на първичния пазар са 437, с 14,7 на сто повече от заявените предходния юни. Частният сектор е заявил 290 места - 56,8 на сто от местата. Делът му намалява от 60,3 на сто през юни до 56,8 на сто от вакантните длъжности в отчетния месец. През месец юли 385 - 75,3 на сто от заявените работни места са за безработни без квалификация.
По програми за заетост и обучение през месец юли са обявени 74 работни места, 8 по национални програми за заетост, 5 по браншови програми и 61 по оперативна програма Развитие на човешките ресурси.

Безработните постъпили на работа са 375, жените – 214, младежите - 76, продължително безработните – 54, безработните с намалена работоспособност - 12.

 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2015 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |