Събития Над 89 хиляди сгради има в Старозагорска област

Над 89 хиляди сгради има в Старозагорска област

Четвъртък, 11 август 2016 г., 08:54
Размер на буквите
Стара Загора изгледЖилищният фонд в област Стара Загора в края на м.г.  се състои от 89 400 жилищни сгради или с 0.1% повече в сравнение с 2014 година, сочат данните на Териториално статистическо бюро Югоизток. В градовете се намират 32.4% от всички жилищни сгради, а в селата - 67.6%. Според разпределението по конструкция преобладават тухлените сгради (с бетонна плоча или с гредоред) – 60 100 или 67.2% от всички жилищни сгради. Стоманобетонните жилищни сгради в областта са 2.0%, панелните - 0.9%, а сградите с друга конструкция - 29.9%. Най-висок е относителният дял на жилищните сгради построени в периода 1946 - 1960 г. - 28.2%, а най-нисък на тези, построени след 2011 г. - 0.5%. Към 31.12.2015 г. броят на жилищата в област Стара Загора е 175 579. В градовете се намират 113 896 жилища или 64.9% от общия брой.
По-голямата част от жилищата са с две и три стаи - 67.9% от всички жилища в областта, следвани от жилищата с четири и повече стаи - 25.5%, а едностайните са 6.6%. Средният брой лица на едно жилище отчетен в област Стара Загора е 1.8, като за градовете показателят е 2.0 лица, а за селата - 1.5.
Преобладаващата част от жилищата са собственост на частни физически лица - 170.8 хил. или 97.3% от общия жилищен фонд на област Стара Загора.
Общата полезна площ на жилищата в областта е 12 575.6 хил. кв. метра. Средната полезна площ на едно жилище в областта е 71.6 кв. м, като в градовете тя е 72.6 кв. м, а в селата - 69.8 кв. метра. Средната жилищна площ на човек от населението в област Стара Загора е 29.9 кв. м, като за градовете тя е 27.2 кв. м, а за селата 36.7 кв. метра.
От всички жилища в област Стара Загора 72.9% са електрифицирани, с водопровод и канализация. Електрифицираните жилища с водопровод, канализация и с централно или местно отопление са 20.5%, електрифицираните само с водопровод - 3.6%, а само електрифицирани - 2.8%.
 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2015 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |