Събития Община Стара Загора е с най-ниска безработица

Община Стара Загора е с най-ниска безработица

Четвъртък, 28 юли 2016 г., 16:07
Размер на буквите
Бюро по трудаОбщина Стара Загора е с най-ниска безработица в областта, сочат данните на Агенцията по заетостта. В Бюрата по труда през юни се регистрирали 101 83 безработни и равнището на безработица е 6,9 на сто, с 1,5 процентни пункта по-ниско от стойността на показателя за страната. Спрямо предходния месец, равнището на безработица намалява с 0,1 процентни пункта, а регистрираните безработни със 188 души. С най-ниско равнище на безработица е община Стара Загора – 3,9 на сто, а с най-високо - община Николаево - 62,5%. В общата съвкупност на безработните се запазва доминиращият дял на жените – 1911 (60,7 на сто). Сравнението с предходния май не показва отклонение. Най-висок остава относителният дял на жените специалисти – 43,9 на сто през юни, 42,5 на сто предходния май. Намаляват безработните в младежка възраст (227 през месец юни, 283 предходния май). Сред тях преобладават безработните на възраст 25-29 години – 201, тоест 72,6 на сто от всички младежи, регистрирани в отчетния месец. Сравнението с предходния май, показва увеличение с 0,5 на сто. Месечният брой на безработните в активна трудоспособна възраст е 1633 и не показва отклонение от регистрираните на възраст 30-50 години през май. Намалява месечният брой на безработните над 50 години – 1238 в отчетния месец, 1277 през месец май.

С 38,0 на сто нарастват новорегистрираните безработни (559 през месец юни, 405 предходния май), като 313 (56,0 на сто) са освободени от частния сектор.

Взависимост от предмета на икономическата дейност, най-много продължаават да са новорегистрираните безработни от сектор услуги – 270, индустрия – 121 и търговия – 75.

През юни са обявени 428 работни места. Заявените работни места на първичния пазар са 381, с 9,7 на сто по-малко от заявените предходния май. Частният сектор е заявил 258 места - 60,3 на сто от местата. Делът му намалява от 65,1 на сто през май до 60,3 на сто от вакантните длъжности в отчетния месец. През месец юни 358 - 83,6 на сто от заявените работни места са за безработни без квалификация.

По програми за заетост и обучение през месец юни са обявени 46 работни места, 19 по национални програми за заетост, 7 по браншови програми и 20 по оперативна програма Развитие на човешките ресурси.

Безработните постъпили на работа през юни са 391, жените – 241, младежите - 81, продължително безработните – 39, безработните с намалена работоспособност - 20. 

 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |