Събития Дирекция Бюро по труда гр. Стара Загора-насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта

Дирекция Бюро по труда гр. Стара Загора-насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта

Понеделник, 18 юли 2016 г., 07:42
Размер на буквите
1бюро по труда 3Дирекция бюро по труда гр. Стара Загора уведомява работодателите, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта /ЗНЗ/ през месец ЮЛИ 2016 г., както следва:
Насърчителни мерки за заетост и обучение
  • Насърчаване   на работодателите да наемат безработни лица до 29-год. възраст на непълно   работно време (чл. 36а от ЗНЗ) - 2274.00 лв. 
  • Насърчаване   на работодателите да наемат за стажуване   безработни лица до 29-годишна възраст (чл. 41 от ЗНЗ) - 2424.00 лв.
Работодателите могат да подават заявки за свободните работни места и необходимите документи до 25.07.2016 г. Допълнителна информация може да се получи в Дирекция Бюро по труда гр.Стара Загора, ул. Ст. Караджа № 8, стая № 112, тел: 042 / 697545 и 697546.
 
Дирекция Бюро по труда гр. Чирпан уведомява работодателите, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта/ЗНЗ/ през м. ЮЛИ 2016 г., както следва:

Насърчителни мерки за заетост и обучение:

  • Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица до 29 г. възраст   на непълно работно време (чл.36а от ЗНЗ) - 1833.45 лв.
  • Насърчаване на   работодателите да   разкриват работни места за наемане на  безработни лица , изтърпели   наказание лишаване от свобода (чл.55от ЗНЗ) - 1934.00 лв.
  • Насърчаване на   работодателите да наемат на работа продължително безработни   лица (чл.55в от ЗНЗ) - 9432.00 лв.
Работодателите могат да подават заявки за свободните работни места и необходимите документи в 7-дневен срок от публикуване на обявата. Допълнителна информация може да се получи в Дирекция Бюро по труда гр. Чирпан, бул. Г.Димитров№ 22, стая № 2, тел.0416/96401

 

Дирекция Бюро по труда гр. Раднево уведомява работодателите, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта /ЗНЗ/ през м. ЮЛИ 2016 г., както следва: 

Насърчителни мерки за заетост и обучение:

  • Насърчаване на работодателите да   наемат за стажуване безработни лица до 29-годишна възраст (чл.41 от ЗНЗ) -  2424 лв.
Работодателите могат да подават заявки за свободните работни места и необходимите документи в 7-дневен срок от публикуване на обявата. Допълнителна информация може да се получи в Дирекция Бюро по труда гр. Раднево, ул.Съединение № 2, ет. 4, ст.№ 1, тел. 0417 /8 20 91
 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |