Събития Дирекция Бюро по труда-Стара Загора обявява процедура за прием на заявки и подбор на работодатели по Компонент 1 по програма за обучение и заетост на продължително безработни лица

Дирекция Бюро по труда-Стара Загора обявява процедура за прием на заявки и подбор на работодатели по Компонент 1 по програма за обучение и заетост на продължително безработни лица

Понеделник, 18 юли 2016 г., 07:30
Размер на буквите
бюро по труда ст загораДнес, 18.07.2016 г., Дирекция Бюро по труда – гр. Стара Загора уведомява работодателите, че стартира прием на заявки за разкриване на работни места по Компонент 1 по Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица.
Работодателите могат да кандидатстват за:
  • финансиране на обучения на безработни лица за придобиване на първа степен на професионална квалификация или на квалификация по част от професия на обучаваща организация, които са обезпечени с финансови средства от Държавния бюджет, в размер на 4350 лв. и/или 4 лица.
  • финансиране на работни места по Компонент 1 по Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица, които са обезпечени с финансови средства от Държавния бюджет, в размер на 5173 лв.
По Програмата се осигурява заетост на продължително безработни лица, регистрирани в бюрата по труда и се повишава пригодността за заетост на лицата, чрез включването им в обучения, водещи до повишаване на знанията и квалификацията.
В Компонент 1 на Програмата могат да се включат работодатели от частния сектор, които разкриват работни места във всички сектори на икономиката и отговарят на изискванията на чл. 56 от Закона за насърчаване на заетостта.
Процедурата на одобряване на подадените заявки ще се извършва по критерии за подбор и оценка на работодатели от Съветите за сътрудничество към ДБТ, съгласно Правила за кандидатстване на работодателите по Програмата и Методиката за подбор и оценка на работодатели за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта, публикувани на Интернет страницата на Агенцията по заетостта www.az.government.bg.
Работодателите могат да подават заявки за свободните работни места и необходимите документи в срок от 7 работни дни от публикуване на обявата. Допълнителна информация може да се получи в Дирекция Бюро по труда – Стара Загора, ул. Стефан Караджа №8, ет.1, стая 112, тел. 042/697546, 0878274955.

Краен срок за приемане на документи – 25.07.2016 г.

 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |