Събития Дирекция бюро по труда-Стара Загора обявява процедура за прием на заявки и подбор на работодатели по компонент 2 по програма за обучение и заетост на продължително безработни лица

Дирекция бюро по труда-Стара Загора обявява процедура за прием на заявки и подбор на работодатели по компонент 2 по програма за обучение и заетост на продължително безработни лица

Четвъртък, 14 юли 2016 г., 07:16
Размер на буквите
1Ttrud Still001Днес, 14.07.2016 г., Дирекция Бюро по труда – гр. Стара Загора уведомява работодателите, че стартира прием на заявки за разкриване на работни места по Компонент 2 (с изключение на наемане на безработни лица за работа в аварийни групи за неотложни действия по предотвратяване и/или преодоляване на последствията от аварии и природни бедствия) по Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица. Работодателите могат да кандидатстват за финансиране на работни места по Компонент 2 по Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица, които са обезпечени с финансови средства от Държавния бюджет, в размер на 4398 лв. По Програмата се осигурява заетост на продължително безработни лица, регистрирани в бюрата по труда. Повишава се пригодността за заетост на лицата, чрез организиране и провеждане на въвеждащо обучение и при необходимост обучение на работното място от работодателите, наели безработните лица.
В Компонент 2 по Програмата могат да се включат работодатели от публичния сектор - държавни и общински лечебни заведения, общински училища, общински детски градини и читалища, както и предприятия с държавно участие и общински предприятия, отговарящи на изискванията на чл. 56 от Закона за насърчаване на заетостта които заявяват работни места в сферата на осъществявани от тях дейности.
Процедурата на одобряване на подадените заявки ще се извършва по критерии за подбор и оценка на работодатели от Съветите за сътрудничество към ДБТ съгласно Правила за кандидатстване на работодателите по Програмата, публикувани на Интернет страницата на Агенцията по заетостта www.az.government.bg.
Работодателите могат да подават заявки за свободните работни места и необходимите документи в срок от 7 работни дни от публикуване на обявата. Допълнителна информация може да се получи в Дирекция Бюро по труда – Стара Загора, ул. Стефан Караджа №8, ет.1, стая 112, тел. 042/697546, 0878274955.

Краен срок за приемане на документи – 25.07.2016 г.

 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2015 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |