Събития За обновяване на образователна инфраструктура, паркове и транспорт ще решават в Стара Загора

За обновяване на образователна инфраструктура, паркове и транспорт ще решават в Стара Загора

Вторник, 28 юни 2016 г., 09:48
Размер на буквите
1IMG 6433На предстоящото си редовно заседание на 30 юни общинските съветници ще гласуват осигуряване на собствено финансиране към проект Обновяване на образователната инфраструктура в Община Стара Загора, съобщи председателят на Общинския съвет Емил Христов. Общата стойност на проектното предложение е над 15 млн. лева, като от тях безвъзмездната финансова помощ е 14, 9 млн. лева. Обновяване ще има на СОУ Железник, ОДЗ 58 Звездица в кв. Железник, ОДЗ Звънче в кв. Три чучура – север,  ГПЧЕ Ромен Ролан, IX ОУ Веселин Ханчев и на СОУ Иван Вазов. Срокът за изпълнение на проекта е 30 месеца от датата на подписване на договора за безвъзмездна финансова помощ, подчерта председателят на Общинския съвет Емил Христов. Предвидени са дейности по подмяна на дограма и фасади, изграждане на асансьори и рампи за осигуряване на достъпна среда, ремонт и реконструкция на част от електрическите и ВиК инсталации. Ще бъде завършен и блок на СОУ Железник, както и изградена двуетажна пристройка, свързана с основната от източната страна на ОДЗ 58 Звездица, предназначена за две яслени групи. На сградите ще бъде поставена цялостна топлоизолация, ще бъде реконструирано осветлението на прилежащите спортни площадки, както и благоустроено пространството около тях. По данни на учебните заведения, пряко и положително повлияни от резултатите по проекта ще са общо над 8 хиляди ученици, преподаватели, помощен персонал.
В проекта за Дневен ред на предстоящата сесия е и осигуряването на собствено финансово участие при изпълнение на проект Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора – фаза ІІ. Общата стойност на проектното предложение е над 16 млн. лева, от които 15,7 млн. лева са безвъзмездна финансова помощ. Дейностите, предвидени в него включват реконструкция, благоустрояване и подобряване на физическата среда на площадното пространство пред сградата на община Стара Загора, рехабилитация на централната пешеходна зона и паркоустрояване на парк М. Методий Кусев.
За гласуване са предвидени още Наредба за рекламно-информационни елементи и рекламна дейност на територията на Община Стара Загора – второ четене, Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост – първо четене, както и Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и упражняване правото на собственост на Община Стара Загора върху капитала на търговските дружества – първо четене. Общо предложенията в проекта за Дневен ред са над 60.
Очаква се на следващото редовно заседание на 28 юли на Общински съвет Стара Загора да бъде разгледано бъдещото развитие на Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания, която е изцяло общинска собственост. Това бе и една от основните точки разгледани днес по време на Председателския съвет на старейшините. Постоянните комисии по здравеопазване, финанси, общинска собственост и законност ще изготвят задълбочен анализ на състоянието на дружеството и вероятните възможности за справяне със сегашните и евентуалните му бъдещи задължения. Трудно мога да прогнозирам посоката, в която ще се движим, защото директорът на болницата д-р Чавдар Попов направи всичко възможно за намаляване на разходите й, но все още са твърде високи, а е непосилно да харчим парите на старозагорци просто така, коментира Емил Христов след срещата. Той подчерта, че пациентите с пневмо-фтизиатрични заболявания няма да останат без лечение, тъй като по същите клинични пътеки, разрешение за работа е получила и УМБАЛ Проф. д-р Стоян Киркович.
 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |