Събития Зам.-министър Везиева: Отчитаме нараснал интерес към ОПИК на малкия и среден бизнес от Старозагорски регион

Зам.-министър Везиева: Отчитаме нараснал интерес към ОПИК на малкия и среден бизнес от Старозагорски регион

Сряда, 22 юни 2016 г., 16:09
Размер на буквите
Везиева Бизнесът от Старозагорска област показва все по-висока активност в използването на европейските средства. Напредъкът по изпълнението на проекти по ОП Иновации и конкурентоспособност (ОПИК) в региона показва този нараснал интерес, заяви днес в Стара Загора заяви заместник-министърът на икономиката Даниела Везиева. Тя участва в информационен ден за представяне на процедура Енергийна ефективност за малките и средни предприятия по ОП Иновации и конкурентоспособност 2014-2020. Само по първата процедура на ОПИК – за подобряване на производствения капацитет в процес на изпълнение в Област Стара Загора са 36 проекта, на обща стойност 28 439 734 лв., обяви зам.-министърът. По думите й средният интензитет на помощта е 65.95 %, а по процедурата е осигурен и допълнителен ресурс, в размер на 141 млн. лв., за още 274 проектни предложения от резервните списъци.  Единадесет от тези проектни предложения са с място на изпълнение област Стара Загора, а на бенефициентите е изпратено предложение за сключване на договор. Общата стойност на тези 11 проекта е 9 626 275 лв., посочи Везиева. Икономическите сектори, в които са тези проекти са:машиностроене, металообработване, козметична промишленост, производство на хидравлични машини и елементи.
Надявам се, че и представената днес процедура за подобряване на енергийната ефективност в малки и средни предприятия ще предизвика също така голям интерес сред бизнеса от региона и ще доведе до реализацията на успешни и водещи до резултатност проекти, каза още Везиева. Процедурата цели постигане на устойчив растеж и повишена конкурентоспособност на икономиката ни чрез интелигентно и ефективно използване на производствени ресурси и енергия.
Предвиденият размер на безвъзмездната финансова помощ е 176 024 700 лв., като одобрените проекти ще могат да ползват между 50 хил. и 1,5 млн. лв., а делът на финансиране по процедурата ще варира от 35% до 90% от стойността на проекта.
Зам.-министър Везиева посети и старозагорската фирма Вълков-Техносвет, която има успешно приключил проект по Оперативна програма Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г. Фирмата е с предмет на дейност производство и конструиране на осветителна техника, осветителни тела и осветителни инсталации.

 

Везиева

Управителят Валентин Вълков сподели, че благодарение на закупената техника и машини по програмата фирмата е запазила позицията си на европейския пазар. В момента се изпълнява проект по процедура Подобряване на производствения капацитет в МСППовишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на фирмата. По този договор дружеството ще закупи 4 броя дълготрайни материални актива с цел подобряване на производствените процеси, подобряване на ресурсната ефективност и производство на детайли. 73% от продукцията на фирмата е предназначена за износ. Предприятието поддържа добри контакти с клиенти от Англия, Италия, Франция, Холандия,
 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |