Събития За вас работодатели - Агенция по заетостта разполага с финансови средства за месец юни 2016

За вас работодатели - Агенция по заетостта разполага с финансови средства за месец юни 2016

Понеделник, 13 юни 2016 г., 07:15
Размер на буквите
Агенция по заетостаАгенция по заетостта - Дирекция бюро по труда гр. Стара Загора уведомява работодателите, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта /ЗНЗ/. Работодателите могат да подават заявки за свободните работни места и необходимите документи в 7-дневен срок от публикуване на обявата. Допълнителна информация може да се получи в Дирекция Бюро по труда гр.Стара Загора, ул. Ст. Караджа № 8, стая № 112, тел: 042 / 697545 и 697546. Свободните средства по горецитираните програми през месец ЮНИ 2016 г., са както следва:

 

 

Агенция по заетостта Дирекция бюро по труда гр. Стара Загора

 

Насърчителни мерки за заетост и обучение

Средства в лв.

1. Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица до 29-год. възраст на непълно работно време (чл. 36а от ЗНЗ)

2 274 лв.

2. Насърчаване на работодателите да наемат за стажуване безработни лица до 29-годишна възраст (чл. 41 от ЗНЗ)

2 424 лв.

 

Агенция по заетостта - Дирекция Бюро по труда гр. Казанлък, уведомява работодателите, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта /ЗНЗ/ през месец юни 2016г., както следва:

 

Насърчителни мерки за заетост и обучение

Средства в лв.

1. Насърчаване на работодатели да наемат безработни лица до 29 годишна възраст с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 12 месеца на непълно работно време (чл.36а от ЗНЗ).

2 946 лв.

2. Насърчаване на работодатели да наемат безработни лица до 29 годишна възраст за стажуване(чл.41 от ЗНЗ).

2 424 лв.

3. Насърчаване на работодатели да разкриват работни места  за чиракуване за езработни лица до 29 – год. възраст с основно или по-ниско образование и без квалификация, на пълно или непълно работно време (чл.41а от ЗНЗ).

 4 860 лв.

4. Осигуряване на допълнително трудово възнаграждение на наставник за разкрити работни места за чиракуване за безработни лица до 29 годишна възраст (чл.41а от ЗНЗ).

 1 676 лв.

5. Насърчаване на работодатели да разкриват работни места за наемане на безработни лица, изтърпели наказание лишаване от свобода (чл.55 от ЗНЗ).

 2 234 лв.

6. Насърчаване на работодатели да наемат на работа безработни лица с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 12 месеца (чл.55в от ЗНЗ).

7 039 лв.

7. Насърчаване на работодатели да разкриват работни места за чиракуване с основно или по-ниско образование и без квалификация на пълно или непълно работно време и осигурят наставник (чл.55г от ЗНЗ).

2 375 лв.

8. Осигуряване на  допълнително трудово възнаграждение на наставник за разкрити работни места за чиракуване (чл.55г от ЗНЗ).

879 лв.

Работодателите могат да подават заявки за свободните работни места и необходимите документи в 7-дневен срок от публикуване на обявата. Допълнителна информация може да се получи в Дирекция ”Бюро по труда” гр. Казанлък, бул. ”Ал. Батенберг” №4, ет.4, стая № 2, тел 0431 / 6 40 48.

 

Агенция по заетостта Дирекция Бюро по труда гр. Чирпан, уведомява работодателите, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта/ЗНЗ/ през м. юни 2016 г., както следва:  

 

               Насърчителни мерки за заетост   и обучение

Средства в лв.

1. Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица до 29 г. възраст на непълно работно време (чл.36а от ЗНЗ)

5 147 лв.

2.Насърчаване на работодателите да наемат за стажуване безработни лица до 29 г. възраст, (чл.41 от ЗНЗ)

2 424 лв.

3. Насърчаване на работодателите да разкриват работни места за наемане на   безработни лица, изтърпели наказание  лишаване от свобода (чл.55 от ЗНЗ)

1 934 лв.

4. Насърчаване на   работодателите да наемат на работа продължително безработни лица (чл.55в от ЗНЗ)

11 420 лв.

 

Работодателите могат да подават заявки за свободните работни места и необходимите документи в 7-дневен срок от публикуване на обявата Допълнителна информация може да се получи в Дирекция Бюро по труда гр. Чирпан, бул. Г.Димитров № 22, стая № 2, тел.0416/96401

 

Агенция по заетостта Дирекция Бюро по труда гр. Раднево, уведомява работодателите, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта /ЗНЗ/ през м. ЮНИ 2016 г., както следва:

 

Насърчителни мерки   за заетост и обучение

Средства в лв.

1. Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица до 29-год. възраст на непълно работно време (чл. 36а от ЗНЗ)

1 811 лв.

2. Насърчаване на работодателите да наемат за стажуване безработни лица до 29-годишна възраст (чл.41 от ЗНЗ)

2 424 лв.

3. Насърчаване на работодателите да разкриват работни места за чиракуване за безработни лица до   29 - год. възраст (чл.41а от ЗНЗ)

2 430 лв.

4. Осигуряване на допълнително трудово възнаграждение на наставник за разкрити работни места за чиракуване за безработни лица до 29 - год. възраст (чл.41а от ЗНЗ)

838 лв.

5. Насърчаване на работодателите да наемат на работа продължително безработни лица (чл.55в от ЗНЗ)

2 294 лв.

 
Работодателите могат да подават заявки за свободните работни места и необходимите документи в 7-дневен срок от публикуване на обявата. Допълнителна информация може да се получи в Дирекция Бюро по труда гр. Раднево, ул.Съединение № 2, ет. 4, ст.№ 1, тел. 0417 /8 20 91

 

 

 

 

 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2015 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |